Att motverka undernäring är en av de största utmaningarna inom äldrevården. En person som är undernärd har lättare att falla, få en fraktur och utveckla trycksår. Hen har också fyra gånger större risk att dö i förtid. Men att få till näringsrika och lockande måltider är inte alltid så lätt när tiden ofta är knapp och resurserna begränsade.

Många yrkesgrupper berörs

Nu publicerar Livsmedelsverket nya råd, Bra måltider för äldre, som ska underlätta och utveckla kvalitetsarbetet med måltider i äldreomsorgen. Råden riktar sig till alla från beslutsfattare och verksamhetschefer till biståndshandläggare, måltidspersonal och vård- och omsorgspersonal.

I ett pressmeddelande skriver myndigheten att måltiderna behöver i högre grad utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det kan handla om att få flera små, energi-och proteintäta mål utspritt på hela dygnet, att måltidsmiljön är trevlig och att det finns möjlighet till en god sittställning.

Det handlar också om att locka med alla sinnen, som ljus och lukt och låta måltiden bli tillfälle för gemenskap- om personen önskar det. Här finns tips på hur man lätt kan öka energi- och proteininnehållet i maten för att optimera näringsintaget hos de med liten aptit.

Låt de äldre få tycka till

Livsmedelsverket uppmuntrar till att äldre får möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör maten, som att komma med menyförslag eller dryckesönskemål.

För personal inom äldrevård och hemtjänst kan fyrkantiga strukturer och rutiner göra det svårt att individanpassa måltiderna för de äldre. De nya råden förutsätter flexibla arbetssätt och att verksamheterna vågar prova nya vägar, menar Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

– Mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre, säger hon.

Läs också: Locka fram lusten att äta