Förra året startade TBE-säsongen i april och pågick ända in i december, vilket är ovanligt länge. Den fästingöverförda virusorsakade hjärninflammationen TBE slog ett dystert rekord med 391 anmälda fall, en ökning med 64 procent jämfört med 2016, enligt Folkhälsomyndigheten.

TBE-trend

Ökningen av TBE-fall är fortsättningen på en trend som setts de senaste tre decennierna. Enligt Folkhälsomyndigheten beror den sannolikt på en kombination av väder, antalet smittade fästingar och värddjur och hur långa årets grönskande perioder är.

Majoriteten av de anmälda fallen blev smittade längs Östersjökusten eller i områden nära Mälaren; i Stockholms, Sörmlands eller Uppsala län. Många fall kom också från Västra Götalands län och områden nära Vänern och Vättern.

Alla åldrar

Precis som tidigare år var de flesta drabbade män (63 procent). Sjukdomen fanns i alla åldersgrupper, från 1 till 95 år, men var vanligast i åldersgruppen 40 till 49 år.