Som Vårdfokus rapporterat tidigare trivs vibriobakterierna när det blir varmt i vattnet. Enligt TT har hittills 58 fall rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det är betydligt fler än tidigare år.

Vibriobakterier är vanliga i bräckt vatten, men finns ibland även i sötvatten.

Undvika att bada med öppet sår

Om man råkar svälja vatten med bakterierna och de orsakar en infektion i tarmarna kan man få diarré. Man kan också få en öroninfektion om man får in vatten i örat. Men allvarligast är om bakterierna får fäste i ett öppet sår eftersom det kan orsaka sepsis, blodförgiftning.

Symtomen vid badsårsfeber kan vara ett infekterat och smärtsamt sår, feber och allmänpåverkan.

Det är ingen risk att smittas om man bara har små skrapsår, sönderrivna myggbett, skavsår eller liknande. Men om man har ett lite större öppet sår bör man undvika att bada i havsvatten. Det gäller särskilt personer med nedsatt immunförsvar.

Diagnos ställs genom bakterieodling och sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.