Irland har haft en av världens strängaste abortlagar. Men i en folkomröstning i maj röstade 66 procent av irländarna ja till att upphäva det som närmast var ett totalt abortförbud.

Det gjorde att parlamentet i går kunde anta en ny lag som ger rätt till abort upp till tolfte graviditetsveckan. Abort blir också tillåtet efter vecka tolv om kvinnans liv eller hälsa är i fara eller om fostret är svårt missbildat, enligt Irish Times.

"En historisk dag"

Hälsominister Simon Harris beskrev det som "en historisk dag" när parlamentet efter en lång och känslosam debatt klubbade igenom den nya lagen som ska gälla från 1 januari 2019.

Fram till 2013 hade Irland totalt förbud mot aborter. Sedan dess har abort varit tillåtet om kvinnans liv är i stor fara, men det har fortfarande varit förbjudet att göra abort även om graviditeten varit ett resultat av våldtäkt och incest.

Straffet för olaglig abort kan i dag ge 14 års fängelse. Omkring 170 000 irländska kvinnor beräknas ha tvingats resa till grannlandet Storbritannien för abort sedan 1980.

Diskuterar samvetsfrihet

Gårdagens beslut att tillåta fri abort fram till vecka 12 välkomnas av den irländska barnmorskeorganisationen Irish Nurses and Midwives Organisation, INMO, som i folkomröstningen tog ställning för ja-sidan.

Men någon total enighet råder inte bland Irlands omkring 2 500 barnmorskor. Omkring 500 barnmorskor och sjuksköterskor har skrivit på ett upprop där de protesterar mot att de inte blivit tillfrågade och fått vara med i beslutsprocessen inför att lagen skulle antas. De kräver en klausul om samvetsfrihet för dem som inte vill utföra aborter, enligt den katolska nyhetsbyrån CNA.

INMO uppger att de för diskussioner med myndigheterna om hur den nya abortlagen ska införas och vad som kommer att gälla för barnmorskor, sjuksköterskor och läkare som inte vill delta i utförande av aborter.