Ökningen av antalet fall bland människor sammanfaller med rapporter om ovanligt hög förekomst av campylobacter i kycklingflockar. Det har också rapporterats flera fall som kopplas till arbete med kycklingar.

Det är ännu inte känt om det finns någon koppling mellan de olika händelserna, men den samlade analysen talar för att kyckling kan vara orsaken till ökningen, enligt Folkhälsomyndigheten som utreder utbrottet tillsammans med andra berörda myndigheter.

Folkhälsomyndigheten uppmanar också till särskild uppmärksamhet på god hygien vid hantering av rå kyckling för att minska risken att bli smittad. Tidigare utbrott av infektioner med campylobacter har kopplats just till kyckling.