– I grunden handlar det om att minska rökningen och de sjukdomar och ohälsa som rökningen resulterar i, men också att skydda barn och unga från rökningen, säger socialministern Annika Strandhäll i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Förutom på uteserveringar vill man med den nya tobakslagen även förbjuda rökning på lekplatser, idrottsplatser, tågperronger och busshållplatser.

Förhoppningen är att det ska leda till att färre röker, och att därmed sjukdomar som lungcancer och hjärtkärlsjukdomar ska minska i samhället. Målet är ett rökfritt Sverige till år 2025.

I lagrådsremissen förslås också att butiker som vill sälja tobak måste ha tillstånd. Det blir också förbjudet att göra reklam för cigaretter i affärer och skyltfönster.