Vårdpolitik

Nu tas nästa steg mot jämlik hälsa

Nu tas nästa steg mot jämlik hälsa
Rinkeby hembesöksprogram träffade i dag finansminister Magdalena Andersson(S) och tf sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S). Foto: Sanna Björkman.

De stora hälsoklyftorna måste förebyggas tidigt i livet och inkludera insatser från stora delar av samhället. Det framkommer i slutrapporten från Kommissionen för jämlik hälsa som idag lämnade över sina förslag till regeringen vid ett möte i Rinkeby.

I dag lever högutbildade nästan sex år längre än lågutbildade, samtidigt finns det stora skillnader inom grupperna. Var man föds, går i skolan och växer upp har stor betydelse för den framtida hälsan.  Det har Kommissionen för jämlik hälsa tagit fasta på när de under de två senaste åren arbetat med frågan om hur bättre möjligheter för en god och jämlik hälsa kan skapas.

Brett anslag

Förslagen omfattar en rad olika områden där vissa kärnverksamheter är extra viktiga. Det handlar om jämlik barn- och mödrahälsovård, en likvärdig förskola av hög kvalitet, en bra skola, minskade hinder för inträde på arbetsmarknaden, arbetsmiljöarbete för dem som arbetar och hälsofrämjande vårdmöten. 

Vården ska vara icke-diskriminerande, innehålla information som patienten förstår och det ska finnas en kontinuitet i vårdkontakten. Kommissionen anser att vården ska ha ett patient- och personcentrat förhållningssätt och att tandvård bör ingå som en del av hälso- och sjukvården. 

Regeringen bör även se över höjd skatt på tobak, rökförbud på vissa allmänna platser och fler timmar idrott och hälsa i skolan.

Jämlik hälsa startar tidigt i livet

Ett av huvudbudskapen från kommissionens ordförande Olle Lindberg var att negativa spiraler måste brytas i tid och att jämlik hälsa måste starta tidigt i livet. Därför var det ingen slump att den officiella överlämningen av kommissionens slutbetänkande till finansminister Magdalena Andersson (S) och  tf sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) skedde i Familjehuset i Rinkeby. Här arbetar Rinkeby BVC och hembesöksteamet dagligen med just tidiga insatser för att skapa hälsa och förebygga ohälsa i ett socioekonomiskt utsatt område.

.

Stora delar av teamet fanns närvarande i dag under presentationen och de fick också tillfälle att prata direkt med politikerna efteråt. En av dem var barnsjuksköterskan Hanna Arvidson.

Hembesök och förebyggande insatser

– Det är precis så här vi arbetar. Alla förstagångsföräldrar får sex hembesök av ett team med bvc-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten under barnets första 15 månader. De som behöver mer stöd får det. Vi satsar tidigt på förebyggande insatser, precis det som barnhälsovård handlar om. Som sjuksköterska är det väldigt tillfredsställande att arbeta så här och arbetsglädjen är stor.

Hanna Arvidsson. Foto: Sanna Björkman

Magdalena Andersson tyckte det var spännande att höra om deras arbete i Rinkeby. Som finansminister underströk hon betydelsen av det kunskapsbyggande arbete teamet genomför.

– Ett sådant här projekt har stor betydelse även för mammorna som på ett annat sätt kan uppleva att kunskap är bra. Tillsammans med känslan av att samhället finns där för dem kanske de kan våga ta steget till skolbänken själva, sa hon.

Kommissionen har nu pekat ut riktningen för hur arbetet för minskade hälsoklyftor bör se ut. Med tidiga insatser inom vård, utbildning och arbetsförhållanden kommer också en mer jämlik vård, är kommissionens slutsats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida