– Åtgärden är förebyggande och långsiktig. Det nuvarande mässlingsutbrottet är begränsat och tanken med erbjudandet är att förhindra att liknande utbrott sker igen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Det är personer bosatta i regionen som är födda 1960 och senare och som av någon anledning inte har skydd mot mässling som nu erbjuds kostnadsfri vaccination via vårdcentralerna.

– Olika undersökningar uppskattar att det kan finnas uppemot 40 000 personer i Västra Götaland som inte har fullgott skydd. Vi hoppas naturligtvis att nå så många av dem som möjligt med detta erbjudande, säger Ann Söderström.

Läs också: Många saknar skydd mot mässling

Vårdfokus har tidigare berättat om att ett stort antal prover nu tas på vårdpersonal som arbetar inom Region Västra Götaland och som misstänks sakna immunitet. Hittills visar laboratoriesvaren att 334 av de 1 800 personer som lämnat prover för kontroll visat sig sakna ett fullgott skydd.

Hittills