Det visar en ny rapport som Vårdförbundet och Kommunal tillsammans presenterar i Almedalen i dag.

Förbunden har gett den förre statssekreteraren och samhällspolitiske chefen på TCO, Roger Mörtvik, i uppdrag att granska hur anställda inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn upplever sin arbetssituation jämfört med anställda i den manligt dominerade bygg- och anläggningsbranschen.

Resultaten, som tagits fram via enkäter av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Novus, visar genomgående att anställda inom vård och omsorg upplever sina arbetsvillkor som sämre än byggnadsarbetarna.

  • Drygt 50 procent av de anställda har funderat på att byta arbetsplats det senaste året på grund av arbetssituationen, att jämföra med 38 procent inom bygg och anläggning.
  • Bara var tredje anställd, 33 procent, anser att bemanningen inom vård och omsorg är tillräcklig för att göra ett bra jobb. Inom bygg och anläggning är motsvarande siffra 60 procent.
  • Nära varannan anställd i vård och omsorg skulle inte rekommendera yrket till en person på väg in på arbetsmarknaden, mot var fjärde inom bygg och anläggning.
  • Åtta av tio anställda inom vård och omsorg anser inte att arbetsgivaren bidrar till att höja statusen i yrket, mot var fjärde byggnadsarbetare.
  • Cirka fyra av tio anställda har ångrat sitt yrkesval på grund av villkoren i jobbet. Löneläget och underbemanning är de vanligaste skälen. Bland byggarna har bara var fjärde ångrat sitt yrkesval.

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, anser att resultaten i den aktuella undersökningen sänder en tydlig signal till arbetsgivare och politiker om att det krävs högre löner och sundare arbetsvillkor för att vårdpersonalen ska stanna inom sektorn.

– Hälso- och sjukvårdens arbetsgivare måste lära av hur man i manligt dominerade sektorer tacklar kompetensbrist genom att erbjuda attraktiva villkor för att rekrytera och behålla medarbetare. Dessutom bör staten i det här synnerligen ansträngda läget ta ansvar för särskilda lönesatsningar på specialistsjuksköterskor och barnmorskor, säger hon i en kommentar till rapporten.