Det blev mycket starka reaktioner på Region Norrbottens besked om att det inte skulle finnas någon intensivvård vid Kiruna sjukhus i sommar, utan att patienterna skulle flyttas till Gällivare tolv mil därifrån. Kommunmedborgare och inte minst gruvfacket vid LKAB har opponerat sig kraftfullt, enligt Sameradion och SVT Sapmi.

Men nu säger sig sjukhusledningen ha löst situationen inför sommaren.

– Vi har lyckats ordna bemanningen. Det innebär att läget är oförändrat och bemanningen blir likadan som under resten av året, säger verksamhetschefen vid Kiruna sjukhus, Helena Fredriksson Ågren, till Sameradion.

Sjuksköterskor jobbar extra

Hon berättar att sjuksköterskor kommer att jobba extra utöver sin ordinarie arbetstid och att man kommer ta in pensionerad vårdpersonal och även har rekryterat från andra delar av landet. 

I en kommentar till Sameradion säger Vårdförbundets Therese Mämmi:

– Det är klart att det är ett glädjande besked. Glädjande att man kunnat lösa akutsjukvården i Kiruna. Vi förordar aldrig övertid. Men i det här akuta läget och för att lösa situationen tycker vi att det är okej. Alla vill ha en fungerande akutsjukvård. Vi måste kunna bedriva den vård som kirunaborna förtjänar.