– Jag tycker det känns jätteobehagligt. Jag vill inte ha en kamera på mig som folk ska klä av sig inför. Jag tycker att det är integritetskränkande, säger Linda Ohlsson, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på akutmottagningen i Malmö.

Enligt henne har behovet av kroppskameror inte framförts av personalen. Inte heller bland de säkerhetsansvariga på sjukhuset känns behovet igen.

– Jag vet inte var politikerna har fått det här ifrån. Jag har själv suttit med i den regionala arbetsgruppen för hot och våld, och där har vi aldrig diskuterat kroppskameror, säger Marie Jensen, sjuksköterska och säkerhetshandläggare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Förslaget att utrusta personal på de mest utsatta akutmottagningarna i Skåne med kroppskameror kommer från Moderaterna. På regionstyrelsens sammanträde i går lyckades de få med sig de övriga allianspartierna och Sverigedemokraterna. Tillsammans röstade de igenom förslaget.

– Vi är arbetsgivare och måste kunna säkerställa att personal vågar gå till sina jobb på akuten nattetid, säger regionstyrelsens andre vice ordförande Carl Johan Sonesson (M) till Sydsvenskan.

S och Mp röstade emot.

– Det är ingen ute i verksamheten som har efterfrågat kroppskameror, säger regionrådet Anders Åkesson (MP) till tidningen.