Det visar statistik från Sveriges kommuner och landsting som tidningen Dagens samhälle har bearbetat.

I landstingen och regionerna har andelen anställda över 65 år ökat från drygt en procent 2005 till fem procent förra året. Även 67-plussarna har ökat kraftigt.

Bland barnmorskor är andelen anställda som är över 65 år 7,5 procent, bland läkare 7,4 och biomedicinska analytiker 6,5.

Sjuksköterskorna hamnar på sjunde plats (5,0 procent) på Dagens Samhälles tio i topp-lista över vårdyrken där flest jobbar efter 65.

Bristyrken

För Vårdförbundets medlemsgrupper anges flera orsaker till att fler jobbar längre upp i åldern i dag jämfört med för några år sedan. De arbetar inom bristyrken, de är efterfrågade och många har låg pension.

Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet, tror att majoriteten arbetar deltid eller på timmar och hoppar in och täcker luckor, framför allt i mödravården.

– Förlossningsvården är ett extremt fysiskt arbete som inte alla orkar med, säger hon till tidningen.