Minskningen antas bero på mer utvecklade preventivmetoder och ekonomiska subventioner av preventivmedel.

– Allt fler kvinnor väljer långtidsverkande preventivmedel som spiral och p-stav i stället för p-piller. I dag kan även unga kvinnor som inte fött barn få spiral insatt. P-stav kan sättas in redan när den första tabletten ges vid medicinsk abort, säger Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen.

  • Under 2017 rapporterades knappt 37 000 aborter till Socialstyrelsen.
  • Det motsvarar cirka 20 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år.
  • Aborter har länge varit vanligast bland kvinnor i åldern 20-24 år, men 2017 utfördes i stället flest aborter per 1 000 kvinnor i åldern 25-29 år.

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka och allt fler medicinska aborter fullföljs i hemmet.