För 27e året i rad uppmärksammas världens barnmorskor med en egen bemärkelsedag den 5 maj. Initiativtagare till firandet är den internationella föreningen för barnmorskor, International confederation of midwifes, ICM.

Under dagen uppmuntrar föreningen barnmorskor att sprida kunskap om yrket, skapa nya kontakter och tänka på sina kolleger som verkar för kvinnors och barns hälsa över hela världen.

Vårdfokus bevakar kontinuerligt barnmorskors arbete med artiklar om allt från arbetsvillkor och lönefrågor till forskning och utvecklingsarbeten.

Läs mer på vår samlingssida för barnmorskor

Har du tips eller önskemål om artiklar för barnmorskor? Hör gärna av dig info@vardfokus.se