Det visar en kartläggning som tidningen Kommunalarbetaren har gjort.

Så gott som alla landsting och regioner har bonus vid behov till sjuksköterskor. Ett undantag är Region Jönköping som inte har systemet med sommarbonus.

På vissa ställen utgår bonusen från hur hög lön man har, till exempel i Region Kronoberg. På andra håll har man i stället ett system där bonusen stiger med antalet semesterdagar som skjuts upp.

Andra har en fast summa per vecka som flyttas – till exempel Region Gotland där sjuksköterskor får 10 000 kronor per uppskjuten semestervecka.

Läs Vårdfokus artikel från förra sommaren om vad du ska se upp med om du nappar på erbjudanden om sommarbonus: Sommarbonus – det här ska du se upp med.