Erektion, stake, styvnad, fjong och fräs. När det manliga könet reagerar på sexuell upphetsning finns det en uppsjö av ord som beskriver det fysiska fenomenet.

Hos kvinnan sker samma reaktion i klitoris och de yttre könsdelarna, det vill säga att blodflödet ökar och svällkropparna svullnar och styvnar. Trots detta saknas det ett ord på svenska som beskriver vad som händer i kroppen hos kvinnorna. I stället används det latinska tumescence som betyder svullnad.

Ord underlättar

– Om det inte finns ord för den genitala responsen hur ska vi då kunna samtala med kvinnor om den sexuella funktionen, frågar Antonina Nordin retoriskt de flera hundra barnmorskor som samlats för den andra och avslutande dagen på konferensen Reproduktiv hälsa i Stockholm.

Hon och kursaren Jenny Hedlöf har bjudits in av Barnmorskeförbundet för att presentera sin prisbelönta magisteruppsats. Den handlar om kvinnors upplevelse av vad som händer i kroppen när de blir sexuellt upphetsade. Fanns något samband mellan en hög tillfredställelse med sexlivet och upplevd genital respons? Fanns det behov och önskemål om ett ord för den fysiska reaktionen?

Stort gensvar

Med hjälp en webbenkät, som spreds via sociala medier, fick barnmorskestudenterna in totalt 2 435 svar från kvinnor från 20 år och uppåt. Av dem inkluderades 1 540 kvinnor utan sexuella dysfunktioner i studien. Majoriteten var mellan 25-29 år, heterosexuella, heltidsarbetande på högskola eller universitet och utan barn.

Resultatet visar att det finns ett samband mellan att kvinnorna upplevde att deras könsorgan svullande och styvnade vid upphetsning med hur nöjda de var med sitt sexliv. Vidare visade sig över 70 procent av kvinnorna vara positiva till att använda ett eget ord.

"Jag har dyna"

Under arbetet med uppsatsen har Antonia Nordin och Jenny Hedlöf testat olika ord som skulle kunna passa och förslår nu dyna.

– Det är ett lättanvänt ord, enkelt att säga och stava och låter ganska feminint. Det kan också böjas i olika former: jag har dyna, jag dynar, jag kan inte dyna, jag har problem med min dyna, säger Antonia Nordin.

De har fått lite olika respons på ordförslaget, en del är positiva, andra mer tveksamma.

– Det viktiga är inte att det blir just detta ord, vi är öppna för förslag. Men att det behövs ett ord för kvinnans kön är uppenbart. Det kommer också att hjälpa oss barnmorskor att kunna ställa de rätta frågorna till de som behöver vår hjälp, säger Jenny Hedlöf. 

Antonia Nordin och Jenny Hedlöfs uppsats, som inte är publicerad än, heter:

An online survey of Swedish women’s sex lives: Investigating their satisfaction of sex life, perceived genital response and the need for a word describing female genital response.