Men på nästintill alla håll i landet är situationen bättre än i somras. Det visar en kartläggning som tidningen Dagens Medicin har gjort.

De 2 600 stängda vårdplatserna skulle egentligen varit disponibla, men landsting och regioner har inte personal till att hålla dem öppna, framför allt inte sjuksköterskor.

Hyrstopp en av orsakerna

Sunderby sjukhus i Norrbotten hade under september och första halvan av oktober 188 disponibla platser av det fastställda antalet 274, vilket innebär 69 procent öppna.

– Det hör ihop med hur vi lyckas med kompetensförsörjning. Vi har ju föresatt oss, som alla andra regioner och landsting, att bli oberoende av inhyrd personal. Vi har fått stänga vårdplatser på grund av att vi inte hyr in sjuksköterskor längre, säger Jonas Thörnqvist, biträdande regiondirektör i Norrbotten, till Dagens Medicin.

Flest stängda i storstäderna

Kartläggningen visar att de flesta landsting och regioner har över 80 procent av sina fastställda vårdplatser öppna. Flest stängda vårdplatser till antalet finns naturligt i storstadsregionerna.

I Stockholm var vecka 39 totalt 80 procent av det fastställda antalet vårdplatser öppna. Det innebär att 702 vårdplatser var stängda, varav 499 fanns på Karolinska universitetssjukhuset.

I Blekinge, Halland, Kalmar och på Gotland har sjukhusen i princip alla sina vårdplatser öppna.