Efter en ändring i Socialstyrelsens föreskrift kan nu sjuksköterskor ordinera naloxon, ett läkemedel för att häva överdoser av narkotiska preparat.

– Om man har tillgång till naloxon och vet hur man ska behandla en person med en akut opioidöverdos så kan man rädda liv, säger Eva Nyman, läkemedelssamordnare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ska ha rätt kompetens

Hittills har enbart läkare fått skriva ut naloxon.

– Nu får även sjuksköterskor förskriva vissa läkemedel med naloxon under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen ska vara förenlig med en god och säker vård, säger Åsa Lindberg, jurist på Socialstyrelsen.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om sköterskan uppfyller kraven.

Kan lämnas ut direkt

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har utrett hur tillgängligheten till naloxonläkemedel ska öka. Två regeländringar har sedan tidigare gjorts.

I mars blev det möjligt att lämna över naloxon vid förskrivningstillfället, i stället för att läkemedlet ska hämtas ut på apotek.

Sedan augusti kan räddningstjänsten behandla opioidöverdoser med naloxon i väntan på ambulans.

– Vi kommer också att fortsätta stödja utvecklingen av beroendevården så att personer med missbruk och beroende ska få en god vård och omsorg, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.