– Det vore att börja i fel ände att lagstifta om själva förvaringen innan man har utrett vad som ska gälla för insamlingen, säger Kristina Swiech på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Regeringen har bett Socialstyrelsen utreda om det är lämpligt att lagstifta om att spårsäkringar som gjorts i samband med sexualbrott ska sparas i två år. Sådana insatser görs i dag av sjukvårdspersonal då polisen ber om det.

En bakgrund till förslaget är att sådana spårsäkringar i vissa fall har blivit liggande utan att polisen begärt ut dem och att mottagningar på vissa håll i landet, exempelvis Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna, tar emot ett mycket stort antal patienter och inte har möjlighet att spara materialet i två år.

Socialstyrelsen anser att det behövs en reglering som är enhetligt över hela landet. Myndigheten vill dock inte föregå utredningen och redan nu förorda lagstiftning om obligatorisk spårsäkring.

– Vad vi säger är att vi tycker det är viktigt med spårsäkring för att beivra sexualbrott och att det ska vara lagreglerat. Man måste utreda hur en sådan skyldighet i så fall skulle se ut, och ta ett samlat grepp i frågan, säger Kristina Swiech till Nyhetsbyrån Siren.

Frågor som bör utredas är enligt Socialstyrelsen bland annat vilken kompetens som skulle krävas för att få utföra spårsäkring samt frågor om dokumentation och personuppgiftsbehandling, enligt Kristina Swiech.