– Trots att det nuförtiden talas en hel del om förlossningsrädsla är forskningsfältet fortfarande relativt litet. Vi har velat komplettera den forskning som redan finns genom att studera psykologiska faktorer relaterade till förlossningsrädsla. Det är viktigt att vi tar förlossningsrädsla på allvar och belyser alla aspekter, säger Elisabet Rondung, doktorand i psykologi vid Mittuniversitetet.

Hennes studie är en del av en avhandling om psykologiska aspekter av förlossningsrädsla som försvaras vid Mittuniversitetet den 26 oktober.

Tror att smärtan är farlig

I enkätstudien ingår 499 gravida kvinnor från Jämtland och Örebro. I gruppen fanns såväl förstföderskor som omföderskor. Resultaten visar att det framför allt är två psykologiska faktorer som bidrar till ökad rädsla. En är så kallad smärtkatastrofiering, det vill säga hur kvinnorna upplever faktisk eller förväntad smärta.

– Det innebär en tendens att fastna i negativa tankar om smärta. Det kan vara en oro för att smärtan inte ska gå över eller är tecken på något farligt, och en hjälplöshet inför smärtupplevelsen. Våra resultat tyder på att hög grad av smärtkatastrofiering bidrar till en hög grad av förlossningsrädsla, säger Elisabet Rondung.

Ovissheten är jobbig

Studien visar även att förlossningsrädslan är högre bland gravida som generellt sett upplever osäkerhet och ovisshet som jobbigt. I studien benämns det som intolerans för osäkerhet.

– Det innebär att personen i fråga känner oro inför ovissa situationer och tenderar att överskatta risken för att något negativt ska inträffa. Det hänger ofta samman med en önskan om att undvika denna typ av situationer, eller om att få lugnande besked från andra om att allt kommer att gå bra, säger Elisabet Rondung.