Att fullkorn är bra och bidrar till att förebygga diabetes typ 2 är känt sedan tidigare. Däremot har man inte vetat om det är skillnad mellan olika fullkornsprodukter och sädesslag eller hur mycket fullkorn som behövs.

Den här studien är gjord på danskar av forskare från Chalmers i Göteborg och Cancerinstitutet i Köpenhamn. Drygt 55 000 deltagare har följts under 15 år.

Danskar, liksom övriga skandinaver, har stor variation i sitt fullkornsintag och det visade sig att till exempel rågbröd, havregrynsgröt och müsli ger ett likartat skydd mot diabetes typ 2.

Ju mer desto bättre

Däremot är mängden viktig. De som hade högst konsumtion hade ätit minst 50 gram fullkorn per dag, vilket motsvaras av drygt en portion havregrynsgröt och en skiva fullkornsknäckebröd.

Andelen som drabbades av diabetes typ 2 var lägst i den gruppen som hade högst intag. Diabetesrisken var 34 procent lägre för män och 22 procent lägre för kvinnor.

Ju mindre fullkorn man åt desto större var risken att drabbas av diabetes typ 2.

– Våra resultat ligger i linje med kostråden som rekommenderar att man byter ut livsmedel med vitt mjöl mot fullkorn. Då får man en dubbel hälsovinst – vitt mjöl har vissa negativa effekter på hälsan, medan fullkorn har flera positiva effekter, utöver skyddet mot typ 2-diabetes, säger Rikard Landberg, professor på avdelningen för Livsmedelsvetenskap vid Chalmers.