– Vi hoppas att vi ska kunna förhindra att de utvecklar antikroppar mot insulin, och så småningom diabetes, Helena Elding Larsson, barnläkare på Skånes universitetssjukhus, som leder den så kallade Point-studien i Skåne till Ekot.

Förhoppningen är att barnen inte ska behöva insjukna i typ 1-diabetes, som till skillnad från diabetes typ 2 ofta drabbar barn.

De barn som ingår i studien har hittats genom att blodprov tas i navelsträngen på nyfödda på förlossningarna i Skåne sedan i somras.

Läs mer om barn med förhöjd risk för att få typ 1-diabetes i Vårdfokus diabetestema: Diabetes kan vara fem sorter.

Flera länder deltar

Av de runt 2 000 barn som hittills screenats i Point-studien, har ett trettiotal visat sig bära på gener som innebär en förhöjd risk. Familjerna har tackat ja till att vara med i studien och att därmed ge barnet insulin i munnen, enligt Ekot.

Samma studie görs på sex andra platser i Tyskland, Polen, Storbritannien och Belgien, och målet är att hitta totalt över tusen barn med förhöjd risk.

Hälften av barnen får oralt insulin och hälften får verkningslösa kapslar, så kallad placebo. Barnen ska äta insulin eller placebo varje dag upp till tre års ålder, och följs upp genom regelbundna kontroller med bland annat blodprover tills de fyller sju.