Salongen i Göteborg erbjuder klippning, hårborttagning, fillers och kosmetisk tatuering. En av de anställda uppgavs till helt nyligen vara "leg. sjuksköterska" – något som uppmärksammades av Konsumentverket som i sin tur gjorde en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Ivo kontaktade personen och upplyste om att det är ett brott mot patientsäkerhetslagen att felaktigt uppge sig vara legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel och får bara användas av den som har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

I dag är den felaktiga titeln borttagen och personen benämner sig nu som "injektionsspecialist" – vilket inte är en skyddad yrkestitel. Ivo avslutar i och med detta ärendet.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-2209/2019-4