Sedan förlossningsavdelningen i Sollefteå lades ner i februari 2017 är kvinnorna hänvisade till Sundsvall eller Örnsköldsvik för att föda – en bilresa på drygt en och en halv timme. I och med nedläggningen i Sollefteå uppstod ett överskott av barnmorskor i området som gjorde forskningsprojektet "Barnmorska hela vägen" möjligt, vilket Vårdfokus berättat om tidigare.

Meningen var att undersöka möjligheten att ge gravida kvinnor i Sollefteå och Kramfors en trygg upplevelse av sin graviditet och förlossning.

– Tanken var att man skulle ha någon att tillgå dygnet runt. Men våra barnmorskor har inte räckt till, säger projektledaren Ulrika Sjöstrand på Region Västernorrland i ett pressmeddelande, i samband med att det treåriga forskningsprojetet lämnat sin halvtidsrapport.

Caseload midwifery

Projektet bygger på en modell kallad Caseload midwifery som utvecklats för glesbygden och som används i bland annat Danmark och Australien. Samma barnmorska följer kvinnan genom hela graviditeten och ska vara tillgänglig per telefon dygnet runt. Hon är med när kvinnan föder och även i eftervården.  

Men enligt utvärderingen hade ”Barnmorska hela vägen” behövt fyra heltidstjänster för att uppfylla behovet. I och med bristen på barnmorskor lyckades man under perioden bara besätta tre 75-procentiga tjänster som tillsammans haft beredskap mellan klockan 7 och 23.

Nöjd med resultatet

Hälften av kvinnorna i projektet, 49 procent, fick ändå ha med sig sin egen barnmorska under förlossningen. Dessa är mer nöjda än kvinnor i ordinarie vårdform, enligt Ingegerd Hildingsson, professor i reproduktiv hälsa vid Uppsala universitet, anställd vid Mittuniversitetet och den som ligger bakom rapporten.

–  Betänker man alternativet, att ingen kvinna får en känd barnmorska trots att det är det bästa, och det faktum att i liknande modeller med dygnetruntberedskap har mellan 75-80 procent en känd barnmorska med vid förlossningen, så får vi nog vara nöjda med resultatet, säger hon.

Projektet är tänkt att pågå under hela 2019.