Sammanhållen vårdkedja

Ny barnmorskemodell ska ge tryggare mammor

Ny barnmorskemodell ska ge tryggare mammor
Nu ska blivande mammor i Sollefteå få möjlighet att träffa samma barnmorska från första mödravårdsbesöket till eftervården. Arkivbild: Mostphotos

Samtidigt som förlossningsavdelningen i Sollefteå stänger sista januari startar ett nytt projekt för omhändertagande av gravida. Med en och samma barnmorska under hela graviditeten, förlossningen och vid eftervården ska kvinnorna få kontinuitet och det stöd de behöver.

25 januari 2017

Den första februari drar den så kallade Sollefteåmodellen i gång. Det är ett treårigt projekt som riktar sig till unga kvinnor, förlossningsrädda och förstföderskor som får långt till närmsta sjukhus. Närmsta förlossningsalternativ är nu Örnsköldsvik och Sundsvall, nio respektive tolv mil bort.

Först i landet

Via mödravården kommer kvinnorna att erbjudas en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska som följer dem genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården. Modellen är unik för Sverige, men kommer ursprungligen från Australien och kallas caseload midwifery.

Ulrica Sjöstrand Foto: Erik Löfgren

 

– Det här är något som använts i flera länder med goda resultat, bland annat i Australien, Danmark och England. Vi kommer att anpassa modellen efter våra förhållanden där det är långt till närmsta förlossningsenhet, säger Ulrica Sjöstrand.

Hon är barnmorska och projektansvarig för Sollefteåmodellen. Efter att ha varit på en konferens där forskaren Ingegerd Hildingsson talade om ”caseload midwifery” kände hon att hon hittat en möjlig väg för att ta hand om gravida som behöver extra stöd när förlossningsavdelningen i Sollefteå skulle stängas.

Vara med och påverka

Till projektet har det rekryterats fem erfarna barnmorskor som ska arbeta i beredskapstjänst för att kunna följa ”sina” mammor så långt det är möjligt. Tre av dem har arbetat vid förlossningen i Sollefteå och två kommer från mödravården. Tillsammans med de blivande föräldrarna är det tänkt barnmorskorna ska ha stort inflytande på vårdformens utformning. Projektet ingår samtidigt i en studie som drivs av Ingegerd Hildingsson vid Mittuniversitet och Uppsala universitet. Syftet är att studera brukarperspektivet parallellt med barnmorskornas upplevelse av arbetssättet.

Inför starten är de yttre ramarna satta, som arbetstider och målgrupper. Kvinnorna inkluderas i samband med första inskrivningsbesöket i mödravården. Det innebär att med dryga nio månaders leveranstid kommer de första barnen att födas i höst. Det är först då som logistiken kring det praktiska utförandet kommer att testas.

– Kvinnorna får välja var de vill föda och när det är dags att föda kontaktar hon barnmorskan som tar sig i egen bil till sjukhuset. Beroende på scheman kan det bli så att det blir någon annan av våra barnmorskor som följer med, men då är de insatta i själva vårdformen och har troligtvis träffat familjen på mödravården. En bra vårdplan är lika viktig för kontinuiteten och tryggheten, säger Ulrica Sjöstrand.

Kan göra hembesök

Hon menar att närheten till barnmorskorna kommer att kunna spara flera onödiga resor till sjukhuset eftersom det blir möjligt att bedöma om kvinnan befinner sig i aktiv förlossning eller latensfas vid ett hembesök. Även ambulanspersonalen i staden är positiva till projektet då det innebär att de kan få en barnmorska med sig om en födande behöver en brådskande transport med ambulans.

Fram till de första förlossningarna i höst kommer barnmorskorna att sköta mödravårdsbesöken, gå introduktion på förlossningssklinikerna i Örnsköldsvik och Sundsvall och bygga vidare på strukturen i projektet. De kommer att ha ett nära samarbete med mödravården, specialistmödravården och gynkliniken.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida