Den politiska plattform som de fyra partierna har arbetat fram hänger fortfarande i luften eftersom det under måndagen stod klart att Vänsterpartiet inte självklart säger ja till att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. På fredag sker omröstningen i riksdagen.

Lovar bättre villkor

Efter långdragna förhandlingar mellan de fyra mittenpartierna har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kunnat enas om ett gemensamt dokument som omfattar 73 punkter inom hela det politiska fältet.

Sex punkter rör sjukvården och omsorgen. Köerna ska minskas genom ökade resurser och bättre villkor för personalen, lovar partierna.

Redan under detta år vill man ha en nationell samordning för en långsiktig planering av kompetensförsörjningen inom vården. "Det ska finnas goda möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. En satsning på bättre villkor och karriärtjänster för att öka attraktiviteten till att bli specialistsjuksköterska genomförs", skriver de fyra partierna i sin överenskommelse.

Kömiljard och patientkontrakt

Andra löften från de fyra partierna när det gäller vården är:

  • En uppdaterad kömiljard ska införas som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov.
  • Systemet med patientkontrakt ska utvecklas.
  • En primärvårdsreform ska genomföras och rätten till fast läkarkontakt säkras.
  • Kvalitetskraven i sjukvård och äldreomsorg förstärks.
  • Psykisk ohälsa ska bekämpas bland annat genom en förstärkning av psykiatrin och elevhälsan. En ny vårdform där patienter snabbare får hjälp vid lättare psykisk ohälsa ska utredas.

Hur löftena ska finansieras är dock inte preciserat i denna överenskommelse.