– Titthålskirurgi är förknippad med mindre risker, bättre kontroll och framför allt med att patienten mår mycket bättre efteråt, säger Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, till TT.

Första barnet föddes i Sverige

Transplantation av livmödrar är en relativt ny företeelse. Efter många år av djurförsök födde 2014 en kvinna i Göteborgstrakten det första barnet i världen som kommit till med hjälp av en donerad livmoder.

Hittills har 13 barn i världen fötts efter livmodertransplantation. Av dem är åtta födda i Sverige.

De sex senaste transplantationerna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har utförts med hjälp av titthålskirurgi, vilket gör att inte minst donatorn kan återhämta sig snabbare från operationen. En av kvinnorna som opererats med robotkirurgi är nu gravid.

Donation från avliden planeras

I Sao Paulo i Brasilien föddes 2017 det först barnet med en transplanterad livmoder från en avliden donator. I Göteborg planeras nu för en liknande operation, kanske redan till våren, enligt TT.

I första hand är det kvinnor som fötts utan livmoder eller som blivit av med den i unga år på grund av cancer som får en ny livmoder. I regel är det kvinnans mor som är donator, en anhörig eller nära vän.