− Den som någon gång har sett när de byter däck på en Formel 1-bil vet att där vet alla inblandade sina roller och vad var och en ska göra. Det märks att de har tränat mycket för arbetet flyter smidigt och snabbt, säger sjuksköterskorna Tobias Kaminsky och David Westerholm i ett pressmeddelande från Skaraborgs sjukhus.

De ingår i akutmottagningens simuleringsgrupp som, i samarbete med barnkliniken och akutmottagningens barngrupp, leder de nya simuleringsövningarna.

På akutmottagningen i Skövde har man sedan 2012 regelbundet övat omhändertagande av traumapatienter. Nu inriktar man sig på att också öva på hur akut sjuka barn från ettårsåldern och uppåt ska tas om hand.

Simuleringsövningar - dockan.jpg
Simuleringsövningarna genomförs i akutrummet med en liten träningsdocka i småbarnstorlek. Foto: Bild och media/Skaraborgs sjukhus.

− Vi fokuserar på ett väl fungerande teamarbete inom barngruppen. Det är viktigt att när vi hamnar i de här situationerna med riktigt små barn så ska rutinerna sitta där, precis som det gör med vuxna patienter. Eftersom vi inte tar hand om så många akutfall när det gäller små barn så är det ännu viktigare att vi tränar och är väl förberedda när det väl händer, säger Tobias Kaminsky och David Westerholm.

Övningarna görs så verklighetstrogna som möjligt i ett akutrum på Skaraborgs sjukhus med en liten träningsdocka och med all apparatur på plats.

− Det är hit akutfallen kommer och då ska även vi befinna oss i rätt miljö när vi tränar.

Viktigt är också att gå igenom övningen efteråt, att ha tid för diskussion och reflektion. Målet är att skapa en lärande kultur där alla hjälps åt för att komma framåt och där alla deltagare får ökad kunskap.