Susannah Meidell:

Susanna Meidell (Privat)
Susannah Meidell är specialistutbildad distriktssköterska och arbetar som skolsköterska i Valdemarsviks kommun. Hon har arbetat 40 år i yrket.

– Jag är jättebesviken på att man inte kan vara tydligare med vad var och en får. Jag blev klar sjuksköterska 1979 och har jobbat inom många olika områden och verkligen utvecklat mig. Jag har kämpat på hela tiden för att få en högre lön, det har aldrig varit givet.

– Jag tycker att man ska satsa på särskilt yrkesskickliga, men jag tror inte riktigt på det. Jag förstår inte hur bedömningen av vem som är särskilt yrkesskicklig ska gå till. I den lilla kommun där jag jobbar finns det ingen samverkan över huvud taget. Som skolsköterska är det ofta svårt att få arbetsgivaren att förstå vårt komplexa arbete och vad vi gör.

Moana Zillén:

Moana Zillén (privat).jpeg
Moana Zillén är specialistutbildad sjuksköterska med inriktning vård av äldre och arbetar som kvalitetsutvecklare i Malmö stad. Hon har arbetat 31 år i yrket och är förtroendevald för Vårdförbundet på arbetsplatsen.

– Jag tycker att förhandlarna har gjort ett bra jobb. Jag ser stora möjligheter för den lokala lönebildningen att utvecklas med det här avtalet.

– Många har åsikter om hur man ska kunna bedöma vem som är särskilt yrkesskicklig. Men jag tror inte det kommer att bli så svårt. Vi har länge haft en individuell lönesättning som ska baseras på ens kompetens och prestation. Många chefer vet redan vilka som är särskilt yrkesskickliga. Jag tror inte som vissa att det blir den som fjäskar mest för chefen som får bäst lön.

– Det är också viktigt att lära sig beskriva sitt uppdrag och sin prestation, så att man kan tala kring sin yrkesutövning med sin chef. Det går inte under lönesamtalet att bara sätta sig på en stol och tro att chefen ska kunna läsa ens tankar.

– Att det blev sifferlöst tror jag är bra, det har vi haft länge och det brukar ge en bättre utveckling än en fast procentsats. Sen tycker jag också att det var på tiden att även de som arbetar natt i kommunerna och i de kommunala bolagen får sänkt arbetstid.

Katinka Stridh:

Katinka Stridh (Privat).JPG
Katinka Stridh är anställd på en vårdcentral i Ystad och är snart klar med sin specialistutbildning till distriktssköterska. Hon tog sin sjuksköterskeexamen för 19 år sedan.

– Jag tycker överlag att det nya avtalet verkar bra. Det är dags att de som är erfarna och kompetenta värderas högre. Som det är i dag slutar många efter 20-25 år på grund av att de halkar efter lönemässigt. Lönespannet mellan dem som jobbat kort och lång tid i yrket är alldeles för litet. Jag har kolleger som bara jobbat i fem-sex år som har högre lön än vad jag har efter nästan 20 år.

– Det jag saknar i avtalet är en särskild satsning på dem som har en specialistutbildning. Det i sig anser jag ska ge en högre lön. Man har fokuserat lite för mycket på hur lång arbetslivserfarenhet man har, även om det också är väldigt viktigt.

– Jag är också lite orolig för att avtalet är sifferlöst. Det är visserligen bra att inte låsa sig vid en viss summa. Men jag är rädd för att arbetsgivaren inte ska kunna leva upp till det mål som Vårdförbundet har satt, det vill säga 10 000 mer i månaden inom tre år.

– Att karriärmodeller införs är verkligen på tiden. Det tycker jag är jättebra.