Vårdfokus passade på att fråga fem deltagare på den nordiska barnmorskekonferensen i Reykjavik om vilka utmaningar de har som barnmorskor i sina respektive hemländer.

Norge

maren johnsen beskuren 1.jpg
Maren Johnsen,barnmorska på förlossning och BB vid Tromsö universitetssjukhus, Norge.

– I Norge pågår en effektivisering och centralisering av förlossningsvården och flera sjukhus föreslås stänga ner sina avdelningar. Det oroar oss barnmorskor. Frågan är väldigt aktuell nu för att en grupp barnmorskor i Kristianssand har bildat den så kallade ”bunadsgerillan”. De har gått ut i sina nationaldräkter, bunader, och protesterat mot nedläggningen av deras klinik. Det blir väldigt starkt och har fått mycket uppmärksamhet eftersom nationaldräkten är så starkt förknippad med vår nationella identitet och vad vi står för i Norge.

– Vi bor i ett långt land och det blir väldigt stora avstånd för gravida när de ska föda barn när kliniker läggs ner. Det är svårt för kvinnorna att checka in på ett patienthotell i närheten av sjukhuset flera veckor innan beräknat förlossningsdatum, speciellt om de har barn hemma sedan tidigare.

– En annan utmaning är den pressade arbetsmiljön och stressen, även om mitt sjukhus är litet och ganska förskonat från det. Vi ägnar också mer tid åt dokumentation än med kvinnorna, det är svårt att påverka, och har en ökad medikalisering av förlossningsvården.

Island

Edythe Mangindin NJF 2019.jpg beskuren 1.jpg
Edythe Mangindin,barnmorska på förlossningen vid Landspitali, Reykjavik, Island. Foto: Sanna Björkman

– Vi har många utmaningar här på Island. Bland annat har vi allt fler migranter vilket ställer högre krav på oss i vården eftersom de kan ha med sig svåra erfarenheter och vara sjukare. Vi har också fler kvinnor med havandeskapsförgiftning, diabetes och andra komplikationer.

– Arbetsbelastningen på sjukhuset har blivit högre och utbrändhet bland barnmorskor ökar. Det blir allt vanligare många barnmorskor inte orkar arbeta heltid och drygar ut lönen med att ta uppdrag som hemvårdsbarnmorskor istället.

Danmark

Lotte Broberg NJF 2019.jpg
Lotte Broberg, barnmorska och doktorand vid Rikshospitalet i Köpenhamn, Danmark. Foto: Sanna Björkman

– I Danmark skrivs kvinnor hem allt snabbare efter förlossningen och det blir svårare som barnmorska att hjälpa till för att de ska bli en bra start för familjen. Det är en utmaning, för vi vet att den första tiden är så viktig även i det långa perspektivet.

– Eftersom jag forskar på psykisk ohälsa hos gravida bekymrar jag mig också för att allt fler kvinnor är deprimerade och har problem med ångest. Hur ska vi kunna hjälpa dem bäst när de blir gravida? Vi behöver mer kunskap om det.

– Just nu forskar jag till exempel på om fysisk träning kan hjälpa gravida som mår psykiskt dåligt. Den danska regeringen har precis gett ett extra anslag för satsningar på gravida med depression vilket känns positivt.

Finland

Anna-Kaisa Kokkonen NJF 2019.jpg
Anna-Kaisa Kokkonen, barnmorska och klinisk lärare vid Kuopio universitetssjukhus, Kuopio, Finland. Foto: Sanna Björkman

– Framför allt handlar det om centraliseringen av sjukhusen. På 1970-talet fanns det 50 förlossningskliniker i Finland, i dag har vi 24 kvar. De långa resorna har lett till att fler kvinnor har fått föda på väg till sjukhuset, i bilen eller ambulansen till exempel. Det leder till en ojämlik vård.

– En utmaning är också att de studenter som kommer ut på praktik har olika kunskapsnivå. Det beror bland annat på att universiteten har haft svårt att rekrytera professeror. Som lärare på sjukhuset försöker vi nu samarbeta mer med lärosäterna för att säkerställa att alla studenter får med sig det de behöver innan de kommer ut.

– Vi ser också hur de minskade födelsetalen i landet gör att barnmorskor på förlossningen får för lite att göra. Det har lett till att arbetsgivare placerar barnmorskor på andra avdelningar där de får arbeta som sjuksköterskor i stället. Det kan till exempel handla om att de assisterar läkaren med instrumenteringen under ett kejsarsnitt.  

Sverige

Gennet Herrman beskuren 2.jpg
Gennet Herrman, barnmorska på specialistförlossningen avdelning 314 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Sanna Björkman

– Den största utmaningen är att bevara kärleken och kraften i vårt yrke. Det handlar om att få göra sitt finaste barnmorskejobb samtidigt som arbetsmiljön ser ut som den gör i dag. Att som barnmorska ha en födande per barnmorska och vara närvarande.

– Jag tycker ändå att vi på min arbetsplats får göra det för det mesta, kanske för att vi har många sjuka mammor och barn och måste ha tid för dem.

– I min drömvärld vill jag kunna följa kvinnan genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården. Det är en utmaning och där är vi inte i dag.