Just nu pågår avtalsförhandlingar mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, som delar avtal med Sobona, de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation.

Förhandlingarna gäller Huvudöverenskommelsen (HÖK) - det centrala avtalet som reglerar lön och andra anställningsvillkor för Vårdförbundets medlemmar i kommuner, regioner och kommunala företag.

Bränner till

Fram tills nu har det varit ganska tyst om vad som händer vid förhandlingsbordet. Men med två veckor kvar innan nuvarande avtal går ut börjar det hetta till.

Niclas Lindahl porträtt.jpg
Niclas Lindahl, SKL.

I fredags gick SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl ut på SKL:s avtalsblogg och redovisade sin syn på Vårdförbundets yrkesgruppers löneutveckling i ett inlägg med rubriken "Regionerna satsar på sjuksköterskorna". Läs mer här.

Där framhåller han att just sjuksköterskor och även barnmorskor tillhör de yrkesgrupper som kommuner och regioner satsat extra mycket på under senare år.

Annelie beskuren.jpg
Annelie Söderberg, Vårdförbundet.

Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef, skrev på sin avtalsblogg i lördags att hon hittills inte fått några signaler från SKL om att arbetsgivarna är beredda att ta krafttag för att "rätta till den dysfunktionella lönestrukturen".

Olika åsikter

Både Vårdförbundet och SKL är tydliga med att de vill öka lönespridningen, så att det blir större skillnad i lön mellan erfarna experter och nya i yrket. Men hur det ska gå till verkar parterna ha delade åsikter om.

Vårdförbundet kräver bland annat 10 000 kronor mer i månaden till särskilt yrkesskickliga, vilket motsvarar var fjärde medlem enligt förbundets beräkningar.

Långt från varandra

SKL:s förhandlingschef Nicklas Lindahl har tidigare sagt i en intervju i Vårdfokus att det är viktigt att lönesättning görs lokalt, utifrån lokala förutsättningar, och att särskilda satsningar från centralt håll kan skapa problem för den lokala lönebildningen.

Han nämner inget på sin avtalsblogg om förhandlingsläget. Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg skriver däremot att parterna trots kort tid kvar av den ordinarie lönerörelsen står mycket långt ifrån varandra.