– Vi har gjort 50 analyser och än så länge har alla varit negativa för coronavirus, säger Maria Andersson, biomedicinsk analytiker vid Sahlgrenska universitetssjukhusets laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Folkhälsomyndigheten räknar med att utbrottet av coronavirus kommer att pågå länge och anser att regionerna själva ska ha kapacitet och beredskap att ställa diagnos. På så sätt kortas tiden för transport av prover och därmed svarstiden.

Kan bli för mycket

Tillsammans med Göteborg som redan kommit igång, ska ytterligare sju kliniskt mikrobiologiska laboratorier i landet kunna stötta Folkhälsomyndighetens labb i Solna.

– Blir det aktuellt med många prov skulle det bli väldigt mycket för Folkhälsomyndigheten om det inte vore uppsatt för analys på andra labb. Vi vill kunna hjälpa till och det är spännande när det händer nya saker, även om skälet i det här fallet inte alls är roligt, säger Maria Andersson.

I Göteborg tar det ungefär sex timmar som snabbast mellan att ett prov kommit in till dess svaret är klart.

– Vi kör ett helt luftvägsblock med 16 virus och tre bakterier, så det blir svar på om patienten har det nya coronaviruset eller om det är någon annan luftvägspatogen. Nästan alla som testats har haft någon typ av luftvägsinfektion.

De omfattande analyserna görs bara av prover som tagits vid infektionskliniken och när det existerar ”välgrundad misstanke” om att patienten har det nya coronaviruset, covid-19.

Proverna renas

På infektionskliniken tas ett nasofarynxprov på patienten, det sker med en bomullstops som förs in genom näsan. När testet kommit till labbet är det första steget att extrahera dna och rna ur provet, förklarar Maria Andersson. Corona är ett rna-virus. 

Maria Andersson 1.jpg
Kurvorna efter realtids-PCR visar om patienten har covid-19 eller en infektion av ett annat testat virus eller bakterie.

I nästa steg sker analysen, en realtids-PCR. Generna kopieras och resultatet blir synligt i form av kurvor på en datorskärm. När resultatet är klart skickas svaret till infektion.

– Yrkesmässigt har det varit spännande att sätta upp ett nytt test, att få det att fungera säkert och kunna tillhandahålla snabba svar. I januari var en tysk forskargrupp först med att publicera en metod för att identifiera det nya coronaviruset och den använder de allra flesta labb nu. Men vi kunde inte ta den rakt av, vi var tvungna att modifiera den för att den skulle fungera med instrumenten på vårt labb, säger Maria Andersson.

Har skyddskläder

Labbet där coronavirus testas har inte så höga säkerhetskrav att personalen måste klä sig i astronautliknande utrustning. Det är ett så kallat P2-labb och där hanteras alla sorters luftvägsprover.

– Det är vårt vanliga labb där vi har boxar med särskilt utsug, använder arbetskläder och handskar men där finns inga särskilda slussar som i P3 där vi odlar virus som är riskklassade, exempelvis hiv. Vi jobbar alltid enligt våra rutiner och håller på säkerheten, säger Maria Andersson.

Övriga kliniskt mikrobiologiska laboratorier som förbereder sig för att kunna testa för coronaviruset ligger i Umeå, Uppsala, Örebro, Skövde, Halmstad, Lund och Stockholm.