Dina villkor, som inte har med lön att göra, regleras till stor del i kollektivavtalet AB, de Allmänna bestämmelserna. Det som är speciellt med AB är att alla fackförbund med medlemmar anställda i landets regioner och kommuner går under ett och samma avtal.

Arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill ha det så eftersom det är mest praktiskt för arbetsgivarna att villkoren är så lika som möjligt för stora yrkesgrupper som ofta jobbar sida vid sida inom offentlig sektor.

Nattavtalet en bilaga

Det finns undantag. Exempelvis har Vårdförbundet egna överenskommelser med SKR gällande kortare arbetstider på natten, som finns i nattavtalet, en egen bilaga. Men mycket annat som semestervillkor, jour och beredskap regleras av AB.

När avtalet ska omförhandlas – som nu – är det därför många viljor som ska samsas och komma överens i viktiga frågor.

I dag träffar Vårdförbundet SKR för att presentera sina yrkanden. I stort går förbundet in i AB-förhandlingarna med fokus på att medlemmarnas villkor ska gynna ett hållbart arbetsliv, berättar Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

Annelie Söderberg.jpg
Annelie Söderberg

Vårdförbundets yrkanden

Men Vårdförbundet har också några konkreta yrkanden, som utgår från beslut som fattades på kongressen 2018 där bland annat beredskap var en omdiskuterad villkorsfråga. Många medlemmar upplever att beredskapstjänstgöring överanvänds av arbetsgivare i vården och skapar ohälsosamma arbetstider.

Vårdförbundet yrkar därför på att mer arbetstid schemaläggs och att beredskap endast används som det egentligen är tänkt, när det är högst osäkert om en arbetstagare kommer att behöva kallas in eller inte.

Vårdförbundet yrkar också på:

  • Att schemaläggning ska ske på ett sådant sätt så att medlemmar med oregelbundna arbetstider inte missgynnas vid sjukdom och karensavdrag.
  • Att ersättningsberäkningen vid exempelvis föräldraledighet, sjukdom och vabb blir korrekt även för alla dem som har ett annat veckoarbetstidsmått än 40 eller 38,25 timmar.
  • Att villkoren förbättras för de medlemmar som kallas in med kort varsel till arbete på annan ort.

Många olika viljor

Det är alltså i konkurrens med flera andra fackförbund som Vårdförbundet ska driva sina egna frågor i AB-förhandlingarna. En minst lika viktig del av jobbet blir därför att bevaka så att det inte sker försämringar till följd av förslag från arbetsgivaren eller andra fackförbund, berättar Annelie Söderberg.

AB-förhandlingarna sker samtidigt som bland annat Kommunal och Läkarförbundet också förhandlar om sina löneavtal.

Genomgående fråga

Enligt Jeanette Hedberg, SKR:s biträdande förhandlingschef, ser arbetstider ut att bli en stor fråga i diskussionerna om villkoren i AB.

Jeanette Hedberg skr.jpg
Jeanette Hedberg

–  Det finns flera olika yrkanden från facken som rör arbetstid. Mot den bakgrund att vi står inför en kompetensförsörjningsutmaning kommer det att kräva att man funderar över hur man ska organisera verksamhet och förlägga arbetstid, på ett för verksamheten bra sätt och med arbetsmiljöperspektivet i beaktande, säger hon.

Under den här veckan och i början av nästa preciserar alla parter sina yrkanden. I mars-april kommer förhandlingarna att gå in i ett mer intensivt skede, berättar Jeanette Hedberg.