Kvinnan som insjuknat kom hem från Wuhanområdet i Kina förra fredagen, 24 januari. Då var hon frisk men fick senare hosta och kontaktade sjukvården. Region Jönköpings län har följt de riktlinjer som finns när gäller misstänkt smitta, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Hon hålls isolerad på sjukhuset men är inte allvarligt sjuk.

Det är inte oväntat med enstaka fall med tanke på att vi reser mycket, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i en kommentar i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att komma ihåg att enstaka fall inte är samma sak som att vi har en smittspridning i Sverige. Den risken bedömer vi för närvarande som mycket låg utifrån erfarenheter från andra länder.

Folkhälsomyndigheten har utfört ett 20-tal analyser av prover från personer som fått luftvägssymtom efter att ha vistats i det drabbade området i Kina.  

Klockan 17 håller Folkhälsomyndigheten en presskonferens.