Enligt förstärkningsavtalet höjs timlönen för berörda sjuksköterskor och undersköterskor med 20 procent. För varje arbetad timme får arbetstagaren 10 procent insatt på ett ledighetskonto. Region Sörmland beskriver också avtalet som ett ”strukturerat fast schema med förutsättningar att lägga semester under juni – augusti”. Avtalet gäller retroaktivt från 23 mars och fram till sista augusti.

– Vi behöver skapa en så god arbetssituation och arbetsmiljö som möjligt eftersom vi med största sannolikhet kommer vårda fler, mycket sjuka patienter, under lång tid i rådande coronapandemi. Med förstärkningsavtalet ger vi ökad ekonomisk ersättning och möjlighet till återhämtning, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland, i ett pressmeddelande.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

"Det är ett skämt"

Ann-Christin Luukela är anestesi- och operationssjuksköterska på Mälarsjukhusets operationsavdelning i Eskilstuna. Hon och resten av Vårdförbundets medlemmar på avdelningen skrev tidigare i veckan en debattartikel i Vårdfokus om att de inte känner någon uppskattning från arbetsgivaren. Förstärkningsavtalet som nu undertecknats gör inget för att förändra den uppfattningen, säger hon.

– Många är arga och irriterade och kan inte förstå varför arbetsgivaren gör så stor skillnad mellan sin personal. Jag gick ut i vår grupp på avdelningen och frågade vad de andra tycker. De svarade saker som ”med tanke på vad läkarna får är det här en förolämpning både för mig som person och sjuksköterska” och ”det är ett skämt”.

– Dessutom omfattar inte avtalet de som jobbar med covidpatienter på avdelningar på väg till och från iva. Alla som jobbar med covid-19-patienter borde få ett bättre avtal.

"Vi vill också få uppskattningen"

Sjuksköterskorna på operationsavdelningen jämför sina villkor med läkarna, som får fördubblad lön och mer ledig tid, medan de själva getts 100 kronor extra i ob på helger och med det nya avtalet 20 procent mer i timlön.

– Vi missunnar inte läkarna det här, de har fått ett jättebra avtal. Det är bara det att vi också vill få den uppskattningen från arbetsgivaren, säger Ann-Christin Luukela.

Möjligheterna att ta ut ledighet enligt det nya avtalet skiljer sig också från läkarnas villkor.

– Läkarnas ledighet ligger rullande var sjätte vecka medan vi får tio procent ”när möjlighet ges”. Rent krasst så betyder det: när vi inte har så många som är sjuka. Och när det blir kan ingen veta, säger Ann-Christin Luukela.

Vårdförbundet fick inte igenom krav

Vårdförbundet har, liksom Kommunal, skrivit under avtalet men hade velat att alla medlemmar som påverkas av förändringar i jobbet på grund av pandemin skulle omfattas. Det kravet fick de inte igenom.

"Vi ser våra biomedicinska analytiker som oavbrutet analyserar prover så att rätt diagnos ställs dygnet runt. Vi ser våra röntgensjuksköterskor som tar perfekta bilder oavbrutet för att lungröntgen är en av de viktigaste diagnosmetoderna. Våra barnmorskor hanterar både mammor och barn som är i riskgrupp och även covidsmittade. Naturligtvis finns också våra sjuksköterskor som gör en enorm insats med sin specifika yrkeskunskap för att svårt sjuka patienter ska återfå hälsa. Ingen profession kan vara utan den andra, det syns verkligen nu. Allt detta gör att fler borde omfattas av förstärkningsavtalet" skriver Vårdförbundet Södermanland i en kommentar.

Jobb fem av sex helger

I april införde Region Sörmland ett nytt schema som innebär att vårdpersonalen bara har en av sex helger helt ledig, med arbete antingen ena eller båda dagarna övriga helger. Både anställda och fack protesterade utan framgång.