Nu börjar det komma in leveranser med personlig skyddutrustning till Socialstyrelsen. Utrustningen kommer att fördelas av myndigheten där den behövs mest, vilket för närvarande är storstadsregionerna.

Det meddelade Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall i samband med dagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten.

I dag publicerar vi också de två e-utbildningarna om hygienrutiner och skyddsutrustning som vi beställt från Karolinska institutet, sa Johanna Sandwall.

Webbutbildningarna vänder sig främst till personal inom hälso- och sjukvården, men också till andra yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer med covid-19, till exempel socialtjänsten.

Skydda sig själv och andra

Vårdfokus har tidigare berättat om utbildningarna som i expressfart tagis fram vid Karolinska institutet. Johan von Schreeb, läkare och professor i global katastrofmedicin, har varit med och utformat utbildningen.

Läs mer: Utbildning och övning ska vässa kunskap om skyddsutrustning

– Vi måste se till att alla följer de basala hygienrutinerna och att man kan det här med hur man tar av och på både vanliga förkläden och handskar. Det är det ena, det preventiva, för att undvika smitta. Det andra handlar om hur man skyddar sig vid hantering av personer som är smittade, eller misstänkt smittade, med covid-19, sade Johan von Schreeb i en intervju med Vårdfokus förra veckan.

Det finns omkring 900 000 personer i Sverige som arbetar inom vård och omsorg och många av dem träffar dagligen patienter som är extra sårbara för coronaviruset: äldre och personer med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.

Toppen av ett isberg

På presskonferensen i dag bekräftade också statsepidemiolog Anders Tegnell att fallen av covid-19 fortsätter att öka i Sverige. I världen finns det närmare 200 000 säkra fall, men mörkertalet är stort eftersom långt ifrån alla testas.

- Vi befinner oss fortfarande på toppen av ett isberg. I Sverige är kurvan uppåtgående och vi kommer att se fler och fler som blir sjuka, fler som behöver intensivvård och fler som kommer att dö. Det kommer att innebära stora påfrestningar och vi behöver bromsa spridningstakten så mycket det bara går, sa Anders Tegnell.