Sexuell och reproduktiv hälsa

Alkoholskador i fosterstadiet påverkar hela livet

Alkoholskador i fosterstadiet påverkar hela livet
Skador i fosterlivet på grund av att mamman dricker för mycket alkohol ger konsekvenser även i vuxenlivet. Arkivbild: Mostphotos

Att gravida som dricker alkohol riskerar att skada sitt barn såväl fysiskt som beteendemässigt är känt sedan tidigare. Nu visar ny forskning att många även får stora svårigheter att klara vuxenlivet.

I en avhandling från Göteborgs universitet visar psykologen Jenny Rangmar att personer som i fosterstadiet exponeras för mycket alkohol senare i livet kan få klart att klara studier, familj och arbete. Många får även problem med sin psykiska hälsa.

Samtliga vuxna som ingått i studien har som barn fått diagnosen fetalt alkoholsyndrom. Flertalet av dem har vuxit upp utan sina biologiska föräldrar i familjehem.

Med hjälp av medicinska journaler, dataregister och psykologiska tester har Jenny Rangmar jämfört hur deras tillvaro som vuxna ter sig jämfört med personer som också vuxit upp i familjehem men som inte drabbats av alkoholskador i fosterlivet.

Jenny Rangmar är psykolog och har studerat hur vuxna med fetalt alkoholsyndrom klarar sig.

I förhållande till jämförelsegruppen hade en betydligt större andel av dem med fetalt alkoholsyndrom behandlats på sjukhus för psykiatrisk sjukdom. Många led av ångest och depression.

I vuxen ålder led också många av kognitiva funktionsnedsättningar som gjorde det svårt för dem att klara av en utbildning, att vara förälder eller att sköta ett arbete.

Däremot var både kriminalitet och alkohol- eller narkotikamissbruk inte lika vanligt som i jämförelsegruppen.

Det tyder enligt Jenny Rangmar på att placering i samhällsvård kan vara en skyddsfaktor för individer med fetalt alkoholsyndrom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida