Allt färre tonårsaborter

Antalet tonårsaborter fortsätter att minska. Det visar halvårsstatistik från Socialstyrelsen. Däremot ses en ökning av antalet aborter bland kvinnor över 40.

Totalt utfördes 19 010 aborter i Sverige under det första halvåret 2011. De senaste årens trend med allt färre tonårsaborter fortsätter. De minskade med 8 procent jämfört med samma period 2010.

Aborter är vanligast bland kvinnor i åldrarna 20 – 24 år. Bland kvinnor över 40 år ses en ökning med 5 procent jämfört med första halvåret 2010.

Det görs ingen halvårsstatistik över alla graviditeter, men under 2010 avslutades en fjärdedel av de kända graviditeterna med abort.

Högst aborttal bland tonåringar har Stockholms kommun, Malmö kommun och Jämtlands län. Lägst är tonåringarnas aborttal i Blekinge, Jönköpings och Hallands län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida