sexuell och reproduktiv hälsa

Allt färre tonårsaborter

Antalet aborter bland tonårsflickor har minskat stadigt under den senaste tioårsperioden. Sedan 2006 har det skett en halvering av tonårsaborterna, visar statistik från Socialstyrelsen.

Minskningen antas bero på mer utvecklade preventivmetoder och ekonomiska subventioner av preventivmedel.

– Allt fler kvinnor väljer långtidsverkande preventivmedel som spiral och p-stav i stället för p-piller. I dag kan även unga kvinnor som inte fött barn få spiral insatt. P-stav kan sättas in redan när den första tabletten ges vid medicinsk abort, säger Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen.

  • Under 2017 rapporterades knappt 37 000 aborter till Socialstyrelsen.
  • Det motsvarar cirka 20 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år.
  • Aborter har länge varit vanligast bland kvinnor i åldern 20-24 år, men 2017 utfördes i stället flest aborter per 1 000 kvinnor i åldern 25-29 år.

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka och allt fler medicinska aborter fullföljs i hemmet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida