Utredda fall

Allvarlig kritik efter flera missar under en förlossning

Efter ett långdraget förlopp föddes barnet medtaget och kvinnan fick bestående besvär med urinblåsan. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg allvarlig kritik mot kliniken på flera punkter.

14 november 2016

Kvinnan skulle föda sitt första barn och lades in för igångsättning av förlossningen för att hon hade drabbats av havandeskapsförgiftning. Kvinnan fick prostaglandin som vaginalinlägg och senare i form av gel, Bardkateter och värkstimulerade dropp. Under natten gjordes en paus i igångsättningen för att fortsätta dagen efter.

Bristande dokumentation

Bardkatetern, som mekaniskt hjälper till att vidga livmodermunnen, användes trots att kriterierna för det inte var uppfyllda enligt klinikens riktlinjer. Den så kallade Bishop score var sex, men ska egentligen vara mellan två och fem poäng. Ivo anser visserligen att det går att göra avsteg från riktlinjerna, men då måste det dokumenteras vilket inte gjordes i detta fall. Katetern orsakade troligtvis också ett märke på barnets huvud, men inte heller det dokumenterades.

I sin anmälan skriver kvinnan att hon bad om att förlossningen skulle avslutas med kejsarsnitt, men denna önskan avslogs utan någon förklaring. Hon kände sig inte delaktig i vården och Ivo anser att det finns brister i bemötandet från personalens sida.

Missade kontroll

Förlossningen avslutades med sugklocka och barnet föddes medtaget med Apgar score på 6-8 -10. På grund av lågt blodsocker fick barnet tillmatas. Efter förlossningen gjordes ingen kontroll av kvinnans urinblåsa som då innehöll 1 600 milliliter urin, vilket kritiseras av Ivo. Den överfyllda urinblåsan har lett till att kvinnan fått kvarstående besvär.

Ivo anser att pausen i igångsättningen var olämplig med tanke på kvinnans havandeskapsförgiftning och den bidrog till att förloppet blev långdraget. Vidare får förlossningskliniken kritik för bristande planering av vården och bristande dokumentation.

Diarienummer hos Ivo 8.2-6480/2015-11

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida