Förlossningsvård

Barnmorska åtalas för fel under förlossning

En barnmorska i Skåne åtalas för vållande till kroppsskada. Vid förlossningen för tre år sedan ökade barnmorskan det värkstimulerande droppet flera gånger. Det hela slutade med att barnet fick syrebrist i hjärnan. Ett år efter förlossningen avled barnet.

2 oktober 2019

”Detta ska inte få hända. Jag vill inte att någon ska behöva vara med om detta.” Så skrev mamman i sin anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, om den traumatiska förlossningen en natt i november 2016, som slutade med att hennes barn fick en allvarlig hjärnskada. Ett år senare avled barnet i hemmet.

Anses som grovt brott

När Ivo granskade ärendet 2017 slutade det med att barnmorskan kritiserades. Förlossningen ansågs inte ha utförts i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nu åtalas barnmorskan för vållande till kroppsskada. Efter förhör med barnets föräldrar och vårdpersonal har åklagaren kommit fram till att barnmorskan genom grov oaktsamhet har orsakat barnets hjärnskada. Brottet betraktas som grovt då barnmorskan inte agerade trots att värkarbetet var överstimulerat och ctg-registreringen visade ett patologiskt mönster under en längre tid.

Läs även: Höjde droppet fem gånger trots överstimulerat värkarbete

Droppet borde ha sänkts

När barnmorskan gick på sitt arbetspass den aktuella natten hade en avgående kollega kopplat in ett värkstimulerande dropp, som pågått i 50 minuter. Trots att värkarbetet redan då var överstimulerat och kvinnan hade 6 värkar/10 minuter så höjde barnmorskan dropptakten. Droppet borde i stället ha sänkts och effekten utvärderats, konstaterade Ivo i sin granskning.

Barnmorskan höjde sedan droppet ytterligare fyra gånger. Vi det laget hade kvinnan 6-8 värkar/10 minuter. Ivo kritiserade att barnmorskan fortsatte att höja det värkstimulerande droppet i stället för att tillkalla en läkare och diskutera den fortsatta handläggningen av förlossningen.

Ctg fungerade inte

Ivo riktade också kritik mot att ctg-registreringen hade så dålig teknisk kvalitet att det inte gick att göra en riktig bedömning. Det fanns anledning att misstänka att ctg:t var patologiskt eftersom värkarbetet var så överstimulerat. Av det som gick att avläsa från de sista 40 minuterna av förlossningen fanns tecken på att fostret hade allvarlig syrebrist, enligt Ivo.

Det var först när en kollega till barnmorskan uppmärksammade ctg-registreringen som läkare tillkallades och barnet föddes med hjälp av yttre press.

I sitt yttrande till Ivo sa barnmorskan att hon hade drabbats av tunnelseende. I efterhand har hon insett vilka misstag hon gjorde.

Rättegången beräknas ta två dagar men datum för förhandlingarna är ännu inte utsatt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida