Barnmorska bäst för mamma och barn

Barnmorska bäst för mamma och barn
Det är bra för både kvinnorna och barnen om de blir omhändertagna av en barnmorska. Arkivbild: Colourbox

När barnmorskor sköter graviditet och förlossning blir resultatet bättre för de flesta kvinnor och nyfödda än om vården ges av läkare eller multidisciplinära team. Det bekräftar en systematisk översikt publicerad i The Cochrane Library.

Då barnmorskor skötte merparten av vården födde färre kvinnor före den 37:e graviditetsveckan och färre kvinnor miste sina barn före vecka 24 jämfört med då kvinnor fick medicinskt ledd vård eller vård av multidisciplinära tem. Kvinnorna fick också färre epiduralbedövningar och andra obstetriska ingrepp under förlossningen.

Nöjdare mammor

De var också mer nöjda med den vård de fått. Kejsarsnitten var varken fler eller färre i den gruppen än i de andra, men kvinnornas värkarbete tog i genomsnitt en halvtimme längre i barnmorskegruppen.

Baserat på resultaten drar forskarna slutsatsen att alla kvinnor som inte har allvarliga medicinska eller obstetriska komplikationer under sin förlossning bör erbjudas vård av en barnmorska som de känner och hyser tillit till.

– Kvinnor bör uppmuntras att be om denna möjlighet, säger forskaren Jane Sandall på avdelningen för kvinnors hälsa vid Kings Collgege i London som lett det tvärvetenskapliga forskarteamet.

Många studier granskade

Granskningen är publicerad i The Cochrane Library och omfattar tretton forskningsstudier, flera av dem svenskledda. Åtta av dem gällde kvinnor med låg risk för komplikationer och fem kvinnor med hög risk. Totalt omfattade granskningen 16 242 kvinnor. Forskarna jämförde när barnmorskor var huvudsaklig vårdgivare med medicinskt eller multidisciplinärt omhändertagande.

Fem studier jämförde också kostnaden för de olika modellerna och konstaterade att barnmorskeledda förlossningar var mer kostnadseffektiva.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida