Vårdförbundspriset 2016

Barnmorska med mål att underlätta integrationen

Barnmorska med mål att underlätta integrationen
Barnmorskan Maria Hogenäs ser hur viktigt det är kvinnan känner sig trygg i vården och vilka positiva effekter det kan ha i framtiden. Foto: Eva-Maria Wassberg

Utrikesfödda kvinnor som får ett personligt stöd av en doula under graviditet och förlossning har lättare att komma in i det svenska samhället. Det säger barnmorskan Maria Hogenäs, ledare för Födelsehusets doula & kulturtolksverksamhet, som är nominerad till Vårdförbundspriset för sitt arbete.

11 oktober 2016

Till Mammaforum, som är verksamhetens mötesplats i Göteborg, kommer gravida kvinnor från världens alla hörn. Många bär på svåra trauman från krig och konflikter. Någon är minderårig och blev gravid under flykten till Sverige. Deras personliga berättelser skiljer sig åt, men de har också flera gemensamma nämnare. De talar inte svenska, har ringa eller ingen kunskap om hur den svenska vården fungerar och lever ofta utanför samhället.

Trygghet och stöd

Kvinnorna remitteras från mödravården och Migrationsverket eller har fått tips från någon landskvinna. Via Födelsehuset får de en egen doula- och kulturtolk som följer dem under hela graviditeten, förlossningen och upp till ett år efter att barnet fötts. Kvinnan och hennes partner lär känna doulan under tiden vilket bidrar till trygghet och kontinuitet i kontakten med vården. Att förstå och göra sig förstådd betyder mycket.

– Först vill många kvinnor ha kejsarsnitt och en kvinnlig läkare men så snart de känner sig lyssnade på och respekterade ökar tilliten till vården, berättar Maria Hogenäs

Hon har själv har jobbat som förlossningsbarnmorska i Göteborg och bevittnat hur doulans närvaro påverkat förlossningsupplevelsen på ett positivt sätt.

– Rent fysiologiskt förklaras det av att bra värkar styrs av hormonet Oxytocin som i sin tur styrs av känslan av trygghet hos kvinnan. Forskning visar att med bra värkar går förlossningen snabbare, antalet kejsarsnitt minskar och amningsperioden blir länge, säger hon.

Handleder doulor

Numera arbetar Maria Hogenäs som verksamhetsledare för den ideella föreningen Födelsehuset doula & kulturtolk. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utbilda doulorna så att de kan vara det bästa stödet till de utrikesfödda kvinnorna. Hon håller även i nyrekrytering och handledning till de 34 doulor som finns idag. Tillsammans behärskar de 21 olika språk och mest efterfrågat är arabiska och somaliska. Föreningen erbjuder även svenskundervisning för gravida, pappagrupper och öppen förskola.

Samtidigt som Maria Hogenäs verkar för att den enskilda kvinnan ska få en så positiv upplevelse av sin förlossning som möjligt har hon även ambitioner på en samhällelig nivå. Hon hoppas att det ska hjälpa kvinnorna och deras familjer att lättare integreras i Sverige. Det kan handla om till synes enkla saker, som att våga gå till öppna förskolan med sin bebis eller till affären för att handla mat. Men också om att känna sig motiverad att lära sig svenska språket och så småningom söka jobb.

– Det handlar om tillit. Med en doula skapas ett ovärderligt förtroendekapital som främjar viljan att bli en del av samhället. Det ser jag varje dag i mitt arbete.

Fakta- Vårdförbundspriset

Fyra kandidater är nominerade till årets Vårdförbundspris:

  • Prissumman är en halv miljon kronor.
  • Det gemensamma temat för samtliga nominerade är ett personcentrerat förhållningssätt.
  • Priset delas ut på Vårdgalan i Stockholm den 9 november.
  • I år har juryn även två bubblare som arbetar med personcentrerad vård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida