Barnmorskefallet

Barnmorskan nekar till att ha slarvat

Barnmorskan nekar till att ha slarvat
I dag möttes den åtalade barnmorskan och föräldrarna till det avlidna barnet i Attunda tingsrätt. Tecknare: Carina Eriksson

Ja, hon gjorde fel - men inte av oaktsamhet. Och samma läkemedel har förväxlats vid andra tillfällen. Det framförde barnmorskans försvarsadvokat under rättegångens första dag.

Idag startade rättegången mot den barnmorska på Danderyds sjukhus som står åtalad, misstänkt för att genom oaktsamhet ha vållat ett barns död.

Stämningen var tung i rättssalen i Attunda tingsrätt utanför Stockholm. Ingen förnekade att händelsen för tre år sedan var en stor tragedi. Föräldraparet som förlorade sitt barn hade sin familj med sig som stöd. Bland åhörarna satt barnmorskans mamma och en god vän.

Nekar till slarv

Enligt åklagaren agerade barnmorskan brottsligt när hon felaktigt gav ett värkstimulerande läkemedel istället för ett värkhämmande som var ordinerat och sedan inte berättade detta för sina kolleger. Under dagen framkom det att barnmorskan erkänner sitt misstag, men nekar till att hennes agerande var oaktsamt och avgörande för att barnet dog.

– Vi bestrider dels orsakssambandet mellan att hon gett fel läkemedel och att barnet fick syrebrist, och dels att syrebristen skulle orsakat skador på tarmsystem och hjärna, sade barnmorskans advokat Johan Rainer i rätten.

Han påpekade också att samma läkemedelsförväxling skett vid två senare tillfällen på förlossningen vid Danderyds sjukhus, vilket försvaret anser tyder på ett systemfel.

Säger att hon larmat

Att barnmorskans handlingar bedömts som oaktsamma av åklagaren beror på flera händelser. Dels att hon inte berättade direkt om sitt misstag för ansvariga läkare och sin barnmorskekollega. Dels att hon och den andra barnmorskan spräckte fosterhinnan, vilket är ett ingrepp som påskyndar förlossningsarbete.

Förutom det larmade hon inte efter läkare och hjälp direkt.

Försvaret menar att beskrivningen inte stämmer.

– Hon har larmat, och trott att andra hört larmet. Vår hållning är att det har varit något tekniskt fel på larmet. Vad gäller den sista delen av den kaotiska situationen vid förlossningen så har hon oklara minnen och säger att hon troligen inte informerat de andra i rummet, berättade barnmorskans advokat inför rätten.

Oense om utgången

Läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus har bedömt att barnet avled av nekrotiserande enterocolit, att tarmvävnaderna har dött. Barnet hade också skador i lillhjärnan, nacken och halsryggen efter förlossningen.

Enligt Socialstyrelsens expert, och läkare i förhör, hade det funnits en möjlighet att rädda barnets liv med urakut kejsarsnitt om barnmorskan genast berättat att hon gett fel läkemedel. Men detta håller inte försvaret med om, eftersom barnet låg i sätesläge och redan var på väg ut.

Advokaten lyfte också fram att det inte nödvändigtvis var den felaktiga injektionen som ledde till det intensiva värkarbetet och den snabba förlossningen, eftersom värkarbetet redan var igång.

Hur sprack fosterhinnan?

Vad gäller spräckningen av fosterhinnan, som ska ha bidragit till det mycket hastiga förlossningsförloppet, så står det i sjukhusets händelseanalys att barnmorskan gjorde detta för att kunna sätta en skalpelektrod och höra barnet, efter att ha rådgjort med den barnmorska som var sektionsledare och då befann sig på rummet.

Men under dagens rättegång framförde barnmorskans advokat att detta inte stämmer utan att fosterhinnan sprack av sig själv.

Vid det här tillfället protesterade det avlidna barnets pappa högt i rättssalen. Han berättade senare under sitt vittnesförhör att han mindes hur barnmorskan använde ett långt instrument för hinnspräckningen.

Okänd händelseanalys

Som stöd för sin version lyfte försvaret fram en tidigare okänd händelseanalys från sjukhuset, som aldrig skickades in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, eftersom den inte ska ha godkänts av ansvariga chefer. Där står det att hinnblåsan var stor och utbuktande redan när barnmorskan undersökte patienten.

– Enligt vår synvinkel ger det här en mer rättvisande bild. Hon hinner bara peta på den och så går vattnet, sade advokaten i tingsrätten.

Direkt efter förlossningen berättade den chockade barnmorskan för både läkarna och sin barnmorskekollega att hon gett fel läkemedel.

Men enligt de båda föräldrarna, som hördes under dagen, fick de ingen information om detta.

Tröstade personalen

– Alla på förlossningen grät efteråt, både läkaren och barnmorskan. Men jag tänkte då bara på att min son hade räddats, jag förstod inte vad syrebristen kunde få för effekter. Jag sa tröstande ord till personalen. Men jag visste inte då om misstaget, berättade mamman.

Det var först efter tre dagar när föräldrarna själva begärde ut journalen som de fick vetskap om läkemedelsförväxlingen, enligt deras vittnesförhör. Två veckor senare dog barnet.

Delar av rättegången den första dagen skedde bakom stängda dörrar, då journalen som är sekretessbelagd gicks igenom.

På onsdag fortsätter rättegången med att barnmorskan hörs. Sedan följer en rad vittnen, läkare, den barnmorska som var sektionsledare och var med i slutet av förlossningen, samt experter.

Detta har hänt

  • Våren 2014 äger en kaosartad förlossning rum på Danderyds sjukhus.
  • Mamman blir igångsatt men förlossningen fortskrider inte som den ska och ett ultraljud visar att barnet ligger i sätesläge.
  • Läkaren ordinerar Bricanyl, som är värkhämmande, och bokar tid för kejsarsnitt.
  • Då förväxlar den åtalade barnmorskan läkemedel. Hon ger en stor dos Oxytocin, som är värkstimulerande, upptäcker vad hon gjort men berättar inte genast för sina kolleger om misstaget.
  • Förlossningen slutar i kaos och meningarna går isär om vad som hände. Barnet kommer ut livlöst och dör 17 dagar senare av skador i mag-tarmkanalen och grava hjärnskador.
  • Barnmorskan står åtalad för vållande till annans död på grund av oaktsamhet. Hon erkänner misstaget, men nekar till brott.
  • Rättegången pågår under tre dagar i Attunda tingsrätt utanför Stockholm.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida