Kvinnohälsa

Barnmorskans film ska locka fler till cellprov

Barnmorskans film ska locka fler till cellprov
Barnmorskan Elin Åberg har sett vilket lidande livmoderhalscancer kan orsaka och vill bidra till att färre kvinnor drabbas. "Jag känner för de här kvinnorna och hoppas att de prioriterar sin hälsa," säger hon. Foto: Privat.

Elin Åberg, barnmorska i Västerås, har gjort en kort film om hur ett gynekologiskt cellprov går till. Nu hoppas hon att fler kvinnor ska våga komma när de kallas till screening för livmoderhalscancer.

Efter ett halvår av stoppad cancerscreening på grund av coronapandemin öppnar nu landets barnmorskemottagningar igen för gynekologisk cellprovtagning.

På mödravården vid Capio vårdcentral Vallby i Västerås är Elin Åberg redan igång. Screeningen är en viktig del av barnmorskans arbete och något som Elin Åberg månar om.

Okunskap skapar oro

När hon fick höra att kvinnor uteblev från cellprov för att de trodde att barnmorskan skulle knipsa av en bit av deras livmodertapp vid provtagningen bestämde hon sig för göra något åt saken.

— Det handlar ju om okunskap. Jag kände att det här måste ut och förklaras på enkelt sätt så att alla kan förstå, säger Elin Åberg.

Genom att visa hur, och förklara varför, provet ska tas hoppas Elin Åberg att fler kvinnor ska våga komma till barnmorskan för provet som görs som screening för livmoderhalscancer.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med enkla medel- mobiltelefon, en bild på kvinnans reproduktiva organ och provtagningsmaterialet- satte hon igång och gjorde en kort informationsfilm. I klippet visar Elin Åberg materialet hon använder och det hela tar inte mer än två minuter. Klippet ligger tillgängligt för alla på Youtube.

— Om jag kan göra något för att de ska känna sig tryggare så vill jag försöka. I förlängningen handlar det om att minska onödigt lidande för kvinnor, säger Elin Åberg.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Tidig upptäckt viktigt

I dag kallas alla kvinnor i Sverige från 23 års ålder för cellprov hos barnmorskan. Tidig upptäckt av cellförändringar är förknippat med bättre prognos för de som drabbas av livmoderhalscancer.

Filmen gjorde Elin Åberg i våras och hon har fått positiv respons från arbetsgivare och kolleger. Däremot har det varit svårare att utvärdera om fler kvinnor kommit till hennes mottagning för cellprov eftersom all screening stoppades när covid-19 bröt ut.

Under ett halvår drogs även preventivmedelsbesöken in och skedde digitalt. Barnmorskorna på mottagningen har prioriterat de gravida kvinnorna. Undantag har gjorts för cellprov på kvinnor som hörde av sig med mellanblödningar eller flytningar och som redan hade fått en kallelse för cellprov.

— Då fick de komma till oss så klart. I det stora hela har det gått bra, även om vi hela tiden har känt att vi skjutit all screening framför oss, säger Elin Åberg.

Pandemiarbete – ett pussel

Hon beskriver arbetet under pandemin som ett pussel för att alla gravida skulle få den hjälp de behövde. Sedan augusti är hon och hennes kollega igång mer eller mindre som vanligt på barnmorskemottagningen.

Nu har cytologlaboratoriet i Västmanland börjat kalla kvinnor för cellprov igen. Elin Åberg tycker att det känns bra, även om hon var lite orolig för att det skulle vara svårt att komma ikapp efter den långa pausen.

— Men det är ju långt ifrån alla som kommer och det har gått bättre än vi trodde. Vi har en chef som är barnmorska, hon förstår arbetet och kan hoppa in och täcka upp om det behövs, säger Elin Åberg.

FÄRRE CANCERDIAGNOSER UNDER CORONA

  • Nästan tolv procent färre cancerfall upptäcktes våren 2020 i jämförelse med 2019.
  • Minskningen mellan olika patologilaboratorierna varierar med alltifrån en lätt nedgång på 1,6 procent vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en minskning på nära 31procent vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
  • Medianvärdet för minskningen för alla laboratorier i studien ligger på drygt 12 procent.
  • Jämfört med hur många som diagnostiserades med en nyupptäckt cancertumör under samma period 2019 motsvarar det att var åttonde cancerfall riskerar att vara oupptäckt under mars – augusti 2020.

Fotnot: Studien bygger på uppgifter från 14 (av cirka 30) patologilaboratorier som rapporterar in data elektronisk till tumörregistren.

Källa: Regionalt cancercentrum i samverkan, RCC.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida