utredda fall

Barnmorskans misstag äventyrade gravidas hälsa

En barnmorska vid en vårdcentral kritiseras för att inte ha tagit prover och remitterat gravida kvinnor med blodbrist och högt blodtryck vidare till läkare och specialistmödravård. Totalt handlar det om 31 fall varav ett flertal allvarliga, som äventyrat kvinnornas och fostrens hälsa.

I fyra fall har barnmorskan inte tagit inskrivningsprover i enlighet med riktlinjerna. I ett av fallen uppmärksammades det först fyra månader efter inskrivningen. När prover då togs hade den gravida kvinnan ett extremt lågt järnvärde på Hb 68 och fick blod och järn intravenöst. Det låga järnvärdet äventyrade både kvinnans och fostrets hälsa.

38 avvikelser

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har utrett anmälan mot barnmorskan från arbetsgivaren. Det är totalt 38 avvikelser som rör 31 gravida patienter. Det handlar om att barnmorskan inte har tagit inskrivningsprover, inte sett till att kvinnorna blivit bedömda av läkare och inte skickat remisser till specialistmödravården. Andra remisser har varit bristfälliga, ordinationer har inte följts och dokumentationen har brustit.

I utredande samtal med Ivo har barnmorskan berättat att hon hade lång erfarenhet som förlösande barnmorska innan hon fick arbetet på vårdcentralen. Eftersom hon inte arbetat i sådan verksamhet tidigare hade hon betonat att hon ville få grundlig upplärning och tillräckligt lång introduktion när hon anställdes. Hon tycker dock att hon inte fick det.

Barnmorskan upplevde att det var många nya rutiner, att det var svårt att hinna sköta alla uppgifter och att arbetssituationen var pressad. Barnmorskan säger att de brister som hon anmälts för är korrekt beskrivna, men anser att orsaken är stress, trötthet och utmattning.

Har ansvar ändå

Att barnmorskan har arbetat under ansträngda förhållanden fråntar henne inte ansvaret eftersom hon har ett eget ansvar som legitimerad barnmorska för hur hon fullgör sina arbetsuppgifter, skriver Ivo i sitt beslut. Hon kritiseras därför för att hon underlåtit att ge gravida patienter sakkunnig och omsorgsfull vård och för bristande journalföring.

I samband med att barnmorskan blev informerad om anmälan sjukskrev hon sig och har sedan valt att säga upp sig från vårdcentralen och återgå till ett arbete inom förlossningsvården. Eftersom hennes nya arbetsgivare uppger att hon fungerar väl där anser Ivo inte att det finns skäl att utreda barnmorskan vidare utan avslutar ärendet.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-18011/2018-27

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida