Barnmorskekonferensen: Nyblivna mammor uppmanas stå på sig

Barnmorskekonferensen: Nyblivna mammor uppmanas stå på sig
Nyblivan mammor uppmanar de som är på väg att bli mammor att stå på sig och inte bara acceptera vad barnmorskan säger. Foto: Colourbox

Personalen kan förbättra sitt stöd till kvinnor under graviditet och förlossning så att kvinnornas förmåga att uttrycka sina behov stärks, anser barnmorskan Christina von Feilitzen.

På den nordiska barnmorskekonferensen i Köpenhamn berättar hon i eftermiddag om en studie hon gjort.
 

Ofta hör man kvinnor säga efter sin förlossning att det hände så mycket men ingen sa nåt, säger Christina von Feilitzen, till vardags vårdenhetschef på kvinnokliniken på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. 

 

”Stå på er”

 

I en enkät till nyblivna mammor fanns den öppna frågan om den som besvarade enkätformuläret hade något råd att ge blivande föräldrar. Nästan hälften av kvinnorna som svarade (136 stycken) hade det.

 

Christina sammanfattar kvinnornas svar i ”Stå på dig”. De uppmanade sina medsystrar att inte bara acceptera, utan att fråga mycket, be om förklaringar och ställa följdfrågor.
 

Vi är rätt snabba på att styra in kvinnorna, och säger de att de vill ha det si eller så reagerar vi ofta med att säga att det inte går, hävdar Christina von Feilitzen.

 

Viktigt förklara

 

Hon säger att om det verkligen är så att det kvinnorna vill inte går så är det personalen sak att förklara det, och varför det inte går.  Ett bra stöd kan hjälpa kvinnorna att lita på sin förmåga att ge liv, och förtroende för personalen ger kvinnorna självtillit.

 

Vi behöver också hålla kvinnorna uppdaterade. Berätta i vilket skede förlossnigen är, vad som händer och vad som är på gång.  De har rätt att veta, och ibland till och med att säga ifrån!

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida