sommaren 2017

Barnmorskor tackar nej till extrapass – nu blir de beordrade

Barnmorskor tackar nej till extrapass – nu blir de beordrade
Förlossningsvården har svårt att bemanna under sommaren på flera håll i landet. I Växjö kräver barnmorskorna högre lön för att ställa upp även den här sommaren. Arkivbild: TT

Minst 200 sommarpass står ännu obemannade på BB/förlossning vid Växjö lasarett. Barnmorskorna tackar nej till alla bonuserbjudanden och kräver en höjning av grundlönen. Nu har de redan börjat beordras i arbete.

Som Vårdfokus berättade tidigare i dag har sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker inom landstingen ett berg av innestående semester. Det handlar om 798 222 dagar i de 15 landsting som svarat på vår enkät.

Semesterberget kan bero på flera olika saker. En är att personalen vill spara dagar för att ta ut semester senare, en annan förklaring är att det helt enkelt är svårt att få ut sin ledighet.

I Västerbotten har arbetsgivaren ensidigt bestämt att barnmorskorna vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå får ta ut högst tre veckors semester.

Barnmorskorna kräver 5 000 kronor mer

En lika illavarslande situation råder på BB/förlossning vid Växjö lasarett. Förra sommaren täckte barnmorskorna frivilligt upp 150 vakanta pass. Inför denna sommar är minst 200 pass obemannade.

Samtliga 41 barnmorskor har skrivit under ett brev som skickats till ledningen, där de förklarar att de vill ha 5 000 kronor mer i lönetillägg, innan dess kommer de inte frivilligt ställa upp för att få ihop schemaläggningen.

Detta trots att arbetsgivaren erbjuder mellan 4 000 och 5 000 kronor för de som självmant tar på sig extrapass, samt en och en halv månadslön i bonus om man skjuter på sina fyra veckors ledighet till efter semesterperioden.

Springer mellan förlossningsrummen

Samtidigt visar Vårdfokus kartläggning att barnmorskorna i Region Kronoberg hade 1 580 innestående semesterdagar i slutet av 2016, vilket är ungefär 21 dagar per person.

En orsak till att protestaktionen kommer nu är att den ansträngda arbetsmiljön blivit rutin, den är inte längre begränsad till sommarmånaderna.

– Vi känner att vi inte kan ge kvinnorna den vård som vi vet är bäst enligt forskning och beprövad erfarenhet; att man ska ha en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning. Ofta är flera kvinnor igång samtidigt, vi springer mellan förlossningsrummen och känner att vi inte har full kontroll. Det spiller över på patienterna, de känner av vår stress och tycker det är jobbigt när vi måste gå ifrån. Det är inte så vi vill jobba, säger en av barnmorskorna på BB/förlossning.

Hon vill vara anonym, dels för att inte stöta sig med arbetsgivaren, men också för att barnmorskorna genomför uppropet solidariskt. Ingen ska behöva stå ensam som talesperson, resonerar de.

Beordring ger lägre ersättning

Redan för drygt en och en halv vecka sedan började arbetsgivaren beordra in barnmorskor på vakanta pass, vilket ger mindre pengar än om de självmant hade tagit på sig extraarbete. Arbetsgivaren har dock inga planer på att riva upp barnmorskornas beviljade semestrar.

– Vi kan tvingas till att beordra in personal i sommar, men hoppas så klart slippa det. Vi drar inte ner några vårdplatser men kan tvingas stänga förlossningssalar om vi inte kan lösa de vakanta passen, säger Annika Hull Laine, centrumchef kirurgi-, kvinno – och barncentrum.

Hon upplever att läget är besvärligt, men hoppas ändå att parterna ska kunna komma överens. Hon tycker att Region Kronoberg har tagit stora och viktiga beslut som ska gynna medarbetare inom dygnetruntvården.

Andra satsningar

Det handlar om betald specialistutbildning, ett index på 1,4 som ger extra ledig tid efter nattpass med bibehållen lön, ett nattillägg, en 60-procentig höjning av ob-tillägget samt en satsning på vårdnära tjänster för att avlasta bland annat sjuksköterskor och barnmorskor.

– Vi kan inte höja barnmorskornas grundlön utanför förhandlingsordningen. Men genom våra satsningar, som gäller året runt och i alla verksamheter, så får de ut samma summa pengar, säger Annika Hull Laine.

Totalt har cirka 90 miljoner kronor avsatts för löneökningar och förbättrade arbetsvillkor det senaste året. Men det förändrar inte personalens ståndpunkt.

Står fast vid sitt lönekrav

– Vi köper inte de här tillfälliga lösningarna som bonusar och nattindex. Det är saker som arbetsgivaren när som helst kan dra bort, vilket de också gjort vid tidigare tillfällen. Därför behövs en höjning av grundlönen. Vi står fast vid vårt krav på 5 000 kronor mer, det är helt avgörande för om vi ska kunna behålla och rekrytera personal, men även för att fler ska vilja utbilda sig, säger barnmorskan på BB/förlossning.

Hon och kollegerna känner en oro inför sommaren, de är rädda för att göra misstag och att något allvarligt ska hända. Dels på grund av tröttheten, men också för att de är kort om folk.

– Det är en självklarhet att man ska kunna ha sin sommarsemester, den är lagstadgad. Sen är det svårt att få ut ledighet under i stort sett hela året. Det är väldigt ofta som vi får besked om vi kan vara lediga eller inte bara några timmar innan ett arbetspass, säger barnmorskan.

Ger inga löften

Anna Fransson (S), ordförande i regionstyrelsen, säger att det är ”oerhört viktigt” att medarbetare kan ta ut sina semesterdagar, det behövs för att få vila och återhämtning. Samtidigt berättar hon att det är en ansträngd bemanningssituation på flera vårdavdelningar, däribland på BB/förlossning och i akutverksamheten.

– Jag hoppas fortfarande att situationen kan lösas. Vi kommer att samarbeta med grannlandstingen för att garantera patientsäkerheten.

Kommer ni tillmötesgå barnmorskornas lönekrav?

– Vi behöver ha ett samlat grepp när det gäller prioriteringar i lönefrågorna och det tar vi bäst i diskussion med Vårdförbundet och andra fackliga organisationer. Det är sällan fruktbart att förhandla via media, säger Anna Fransson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida