Fackligt

Barnmorskorna röstade ja till ny facklig organisation

Barnmorskorna röstade ja till ny facklig organisation
En ny facklig organisation är född. Foto: TT

Snart har landets barnmorskor två fackförbund att välja mellan. Det blev klart i dag när Barnmorskeförbundet röstade ja till att gå in i den fackliga organisationen SRAT.

Det var en enig förbundsstämma som samlades på Hotel Anglais i Stockholm för att fatta det historiska beslutet. Förbundsstyrelsen och två representanter från samtliga 25 lokalföreningar inom Barnmorskeförbundet la fram sina röster och resultatet blev 52 ja mot fem nej.

Blir en del av ett större förbund

Frågan om att skapa en ny facklig organisation för barnmorskor har utretts inom Barnmorskeförbundet sedan 2015. Under det senaste året har förhandlingar skett med SRAT, ett fackförbund inom Saco, som kallar sig Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. Barnmorskeförbundet kommer att ingå som en medlemsförening bland 24 andra förereningar i SRAT.

Läs mer: Utredning om nytt barnmorskefack

Barnmorskeförbundet, som tidigare varit en renodlad professionsorganisation, har drivit att det fackliga mandatet är viktigt för att kunna utveckla barnmorskeyrket och dess förutsättningar nu och i framtiden. Det handlar bland annat om att förhandla fram arbetstidsvillkor i nya vårdmodeller inom förlossningsvården, som case load midwifery (där en och samma barnmorska följer den gravida kvinnan från mödravård till förlossning och eftervård).

Risk för splittring

Vårdförbundet har hela tiden sagt att de tänker fortsätta driva barnmorskornas frågor och är oroliga för att beslutet kommer att orsaka splittring i kåren.

Läs mer:  ”Vi vill inte splittras”

I dag har Barnmorskeförbundet 5 946 medlemmar. Hur många av dem som väljer att gå med i den nya fackliga organisationen är fortfarande oklart. Från och med första januari nästa år kan alla barnmorskor ansöka om medlemskap, enligt Barnmorskeförbundet.

Vårdförbundet har i dag drygt 5 400 barnmorskemedlemmar och kommer även i fortsättningen att organisera barnmorskor.

Fackförbundet SRAT

  • Samlar yrkesgrupper som är för små för att bilda egna fackförbund.
  • Består av 24 medlemsföreningar, där Barnmorskeförbundet blir ytterligare en.
  • Föreningarna driver sina egna professionsfrågor och SRAT driver villkorsfrågorna via förhandlingsorganisationen Akademikeralliansen.
  • SRAT ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida