Bättre att inte vänta med ny graviditet efter missfall

Bättre att inte vänta med ny graviditet efter missfall
Större chanser till en lyckad graviditet om kvinnan blir gravid på nytt inom ett halvår efter ett missfall. Foto: Colourbox

Att bli gravid igen inom ett halvår efter ett missfall ökar chansen för en lyckad graviditet. Kvinnor som väntar längre har större risk för nytt missfall eller komplikationer i graviditeten, visar en skotsk studie.

Forskningsresultaten publiceras i BMJ, British Medical Journal. Det är en stor retrospektiv studie omfattande 30 937 skotska kvinnor som fick missfall i sin första graviditet och därefter blev gravida på nytt.

Jämfört med kvinnorna som blev gravida ett halvår till ett år efter missfallet, hade de som blev gravida inom ett halvår mindre risk att få ett nytt missfall. Det var också mindre risk för komplikationer i graviditeten, kejsarsnitt, för tidig födsel eller låg födelsevikt hos barnet.

Riskerna ökade ju längre tiden gick efter det första missfallet. Kvinnor som väntade mer än två år med att bli gravida på nytt hade störst risk för en problematisk graviditet, kejsarsnitt, för tidig födsel och låg födelsevikt hos barnet.

Frågan om hur länge ett par ska vänta med att försöka få barn igen efter ett missfall är kontroversiell och andra studier har visat att det är större risker om kvinnan blir gravid snabbt efter ett missfall. Nuvarande råd från WHO säger också att man bör vänta sex månader – något som alltså motsägs av den här studien. De skotska forskarna säger att det behövs mer forskning, men deras slutsats är ändå att kvinnor som vill bli gravida på nytt efter ett missfall inte bör rådas att vänta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida